Zaokrąglanie narożników — lewy dolny

Zaokrąglanie narożników - lewy dolny

piątek, 12 marzec 2010 09:46 Administrator
Drukuj

border-bottom-left-radius

Dostępne wartości:

wartość liczbowa | procent | inherit

Wartość domyślna:

0

Przykład:

div { border-bottom-left-radius: 5px 10px;}

Dziedziczenie:

Nie

Obsługa:

Chrome

Za pomocą stylu border-bottom-left-radius możemy wymusić zaokrąglenie lewego dolnego narożnika ramki wybranego elementu strony, np. <DIV>.

Bezpośrednio po nazwie stylu za pomocą dodatnich liczb całkowitych lub procentów musimy określić stopień zaokrąglenia. Pierwsza wartość odnosi się do dolnej, a druga do lewej krawędzi ramki. Podana wartość określa miejsce, od którego ma zacząć zaokrąglać się narożnik. Wartości dla obu krawędzi mogą być różne, co pozwala na tworzenie zaokrągleń o zróżnicowanym kształcie. Podanie jednej wartości powoduje, że przeglądarka automatycznie zastosuje identyczną wartość względem drugiej krawędzi.

Odpowiedni zapis w arkuszu stylów może mieć postać:

DIV

{

border-bottom-left-radius:50px 50px;

width:250px;

height:100px;

background-color:#C0FFC0;        

border:solid 3px red;

}

Użytkownicy przeglądarki Chrome efekt działania stylu border-bottom-left-radius zobaczą poniżej. Natomiast posiadacze Opery, Internet Explorera oraz Safari i Mozilli Firefox, aby zobaczyć, jak działa omawiany styl, muszą zadowolić się rysunkiem 15.25.

<<przykład>>

<div class="przyklad">

<div style="width:250px;height:100px;background-color:#C0FFC0;border-bottom-left-radius: 50px 50px;border:solid 3px red;">&nbsp;</div>

</div>

<</przykład>>

Rysunek 15.25. Przykład elementu z zaokrąglonym lewym dolnym narożnikiem