Obsługa modelu barw HSL

piątek, 12 marzec 2010 08:25 Administrator
Drukuj

Projekt trzeciej specyfikacji CSS wprowadza obsługę zapisu barw według modelu HSL. Według definicji zamieszczonej w Wikipedii HSL to:

jeden z modeli opisowych dla kolorów postrzeganych przez ludzi. Ten sposób opisowy miał polegać na tym, że każdej barwie postrzeganej przez człowieka jest przyporządkowany jeden punkt w przestrzeni trójwymiarowej identyfikowany przez trzy składowe: (h, s, l). Model pojawił się w okresie startu telewizji - pierwsze demonstracje w latach 1926-1930.

Znaczenie i zakresy współrzędnych:

Zapis koloru czerwonego w modelu HSL stosowany w trzeciej specyfikacji CSS wygląda następująco:

BODY

{

background-color:hsl(0,100%, 50%);

}

Dla porównania zapis tego samego koloru w modelu RGB ma postać:

BODY

{

background-color:rgb(255,0,0);

}

Poniżej zamieszczam przykład działania omawianego modelu zapisu kolorów. Niestety użytkownicy Internet Explorera muszą zadowolić się rysunkiem 15.15, ponieważ model zapisu barw HSL nie działa w tej przeglądarce.

<<przykład>>

<div class="przyklad">

<div style="background-color:hsl(0,100%, 50%);width:100px;height:100px;">&nbsp;</div>

<div style="background-color:hsl(120,100%, 50%);width:100px;height:100px;">&nbsp;</div>

<div style="background-color:hsl(240,100%, 50%);width:100px;height:100px;">&nbsp;</div>

</div>

<</przykład>>

Rysunek 15.15. Przykład zapisu kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego w modelu HSL