Moduły

czwartek, 11 marzec 2010 15:53 Administrator
Drukuj

Do tej pory prace nad kolejnymi specyfikacjami CSS trwały latami i użytkownicy dostawali kompletne dokumenty obejmujące pełen zestaw stylów. Trzecia specyfikacja wprowadza pojęcia modułów, które dzielą specyfikację na kilkanaście mniejszych części ściśle powiązanych z danym zagadnieniem. Na przykład moduł o nazwie Text (http://www.w3.org/TR/css3-text) grupuje wszystkie elementy odpowiedzialne za formatowanie tekstu. Natomiast moduł List (http://www.w3.org/TR/css3-lists) zawiera wszystkie style wykorzystywane podczas formatowania list.

Poniżej prezentuję wykaz modułów, które są dostępne w chwili pisania niniejszej części kursu. Musisz jednak mieć świadomość, że liczba modułów może ulec zmianie. Pamiętaj również o tym, że żaden z modułów nie ma jeszcze finalnej wersji, a więc ich ostateczny kształt i zawartość może ulec zmianie.

Modularna budowa specyfikacji CSS3 to spory krok do przodu, który ma ułatwić dalsze rozwijanie kaskadowych arkuszy stylów. Do tej pory, aby specyfikacja mogła zostać oficjalnie zatwierdzona, niezbędne było zakończenie wszystkich prac. Natomiast od teraz poszczególne moduły będą mogły być zatwierdzane indywidualnie i publikowane jako finalne wersje. Mówiąc prościej, od teraz nie musimy czekać, aż twórcy kolejnych wersji CSS skończą prace nad wszystkimi definicjami i udostępnią nam kolejną specyfikację.

Modularna budowa CSS3 to również duże ułatwienie dla twórców przeglądarek stron WWW. Od teraz przeglądarki będą mogły szybciej wdrażać obsługę kaskadowych arkuszy stylów, opierając się na już zatwierdzonych modułach. Miejmy nadzieję, że na pełną obsługę trzeciej specyfikacji CSS nie będziemy musieli czekać wiele lat, tak jak to miało miejsce do tej pory.

Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że wyspecjalizowana przeglądarka, np. przeznaczona dla osób niewidomych, nie będzie musiała obsługiwać całej specyfikacji CSS3, aby być z nią zgodna. Na przykład wspomniana przeglądarka nie będzie musiała obsługiwać formatowania tekstu czy kolorów.