Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Odsyłacze

AREA

Email Drukuj PDF

AREA - obszar

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
3.2-5 1.0-1.1 1.0 1.0 2.1 2

Polecenie definiuje obszary na mapie odsyłaczy i jest częścią polecenia MAP.

Przykład:

<map>
<area shape="rect" coords="169,41,284,224" href="http://www.pcworld.pl" alt="PC World Komputer">
</map>

PC World Komputer

Atrybuty obszaru:

 • Specyficzne atrybuty
  • alt - tekst alternatywny, opis tekstowy (wymagany); np. alt="Mapa Polski"
  • coords - koordynaty obszaru (niewymagany); wartości: x, y, z, np. coords="169,41,284,224"
  • href - adres bazowy (niewymagany); np. href="http://www.pcworld.com.pl"
  • hreflang (HTML 5) - określa język docelowego adresu, np. hreflang="fr"
  • media (HTML 5) - określa, dla jakich mediów/urządzeń optymalizowany jest dokument
  • nohref - wyklucza obszar z adresu (niewymagany); niewspierany w HTML 5
  • rel (HTML 5) - określa relację między bieżącym im ocelowym dokumentem, wartości: alternate, author, bookmark, help, license, next, nofollow, noreferrer, prefetch, prev, search, tag
  • shape - kształt obszaru (niewymagany); wartości: default, rect, circle, poly np. shape="rect"
  • target - nazwa ramki, do której jest kierowany dokument (niewymagany, zaniechany w XHTML 1.1); np. target="_top"
  • type (HTML 5) - określa typ MIME docelowego dokumentu
 • Atrybuty standardowe - więcej informacji
 • Atrybuty zdarzeń - więcej informacji

Znacznik zamykający: pomijany

Sposób wyświetlania: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: map

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o mapowaniu: Odsyłacze

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…
 

HTML5. Rusz głową.

HTML5. Rusz głową!

HTML5. Ćwiczenia praktyczne.

HTML5. Ćwiczenia praktyczne.

HTML5. Nieoficjalny podręcznik.

HTML5. Nieoficjalny podręcznik

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3605
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22634940