Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Odsyłacze

A

Email Drukuj PDF

A - kotwica

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
2.0-5 1.0-1.1 1.0 1.0 2.1 2

Polecenie definiuje kotwicę.

(A - anchor)

Przykład:

<a href="http://helion.pl">Wydawnictwo Helion</a>

Wydawnictwo Helion

Atrybuty kotwicy:

 • Specyficzne atrybuty
  • charset - określa kodowanie znaków zasobu docelowego (niewymagany); niewspierany w HTML 5
  • coords - określa współrzędne obszaru w mapie odsyłaczy po stronie klienta (niewymagany); wartości: x,y,z; niewspierany w HTML 5
  • href - odsyłacz do dokumentu (niewymagany)
  • media (HTML5) - określa, dla jakich mediów/urządzeń linkowany dokument jest optymalizowany
  • name - nazwa etykiety (niewymagany, zaniechany w XHTML 1.1 na rzecz ID); niewspierany w HTML 5
  • rel - określa relację między bieżącym dokumentem a kotwicą opisaną przez href (niewymagany)
  • rev - określa relację między kotwicą opisaną przez href a bieżącym dokumentem (niewymagany); niewspierany w HTML 5
  • shape - określa kształt obszaru w mapie odsyłaczy po stronie klienta (niewymagany); wartości: default, rect, circle, poly; niewspierany w HTML 5
  • target - określa miejsce otwarcia przywoływanego dokumentu (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1)
  • type (HTML5) - określa typ MIME linkowanego dokumentu
 • Atrybuty standardowe - więcej informacji 
 • Atrybuty zdarzeń - więcej informacji 

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: liniowe

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var


Więcej o odsyłaczach: Odsyłacze

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…
 

HTML5. Rusz głową.

HTML5. Rusz głową!

HTML5. Ćwiczenia praktyczne.

HTML5. Ćwiczenia praktyczne.

HTML5. Nieoficjalny podręcznik.

HTML5. Nieoficjalny podręcznik

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3605
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22635018