Obrys

Grubość obrysu

wtorek, 12 styczeń 2010 08:09 Administrator
Drukuj

Tematy: pojęcie obrysu | styl obrysu | grubość obrysu | kolor obrysu | odstęp obrysu

Dane w pigułce
Zastosowanie określenie grubości obwódki wokół elementu
Dziedziczenie nie
Wartości thin (cienkie), medium (średnie), thick (grube), wartość w jednostkach
Wartość domyślna medium
Przykład outline-width:thick
Uwagi
Odpowiednik w HTML brak

Aby zdefiniować grubość obrysu, należy wpisać w definicji stylu outline-width: wartość

Grubość obrysu jest opcjonalnym elementem definicji obrysu - jest definiowana za pomocą polecenia outline-width. Na przykład:

<p style="outline-style: solid; outline-width: thin; ">jakiś akapit</p>

jakiś akapit

<p style="outline-style: solid; outline-width: medium; ">jakiś akapit</p>

jakiś akapit

<p style="outline-style: solid; outline-width: thick; ">jakiś akapit</p>

jakiś akapit

<p style="outline-style: solid; outline-width: 10px; ">jakiś akapit</p>

jakiś akapit


Interpretacja: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome