Obrys

Styl obrysu

wtorek, 12 styczeń 2010 08:08 Administrator
Drukuj

Tematy: pojęcie obrysu | styl obrysu | grubość obrysu | kolor obrysu | odstęp obrysu

Dane w pigułce
Zastosowanie nadaje styl obrysu
Dziedziczenie nie
Wartości none, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset
Wartość domyślna none
Przykład outline:solid
Uwagi
Odpowiednik w HTML brak

Aby zdefiniować styl obrysu, należy wpisać w definicji stylu outline-style : wartość

Styl obrysu jest obowiązkowym elementem defnicji obrysu, a nie opcjonalnym, jak grubość i kolor, aczkolwiek łatwo zauważyć, że pewne style są bardziej wyraziste i rozpoznawalne, gdy linie są odpowiednio grube.

Style obrysu są identyczne ze stylami obramowania.

<p style="outline-style: dotted">jakiś akapit</p>

jakiś akapit

<p style="outline-style: dashed">jakiś akapit</p>

jakiś akapit

<p style="outline-style: solid">jakiś akapit</p>

jakiś akapit

<p style="outline-style: double">jakiś akapit</p>

jakiś akapit

<p style="outline-style: groove">jakiś akapit</p>

jakiś akapit

<p style="outline-style: ridge">jakiś akapit</p>

jakiś akapit

<p style="outline-style: inset">jakiś akapit</p>

jakiś akapit

<p style="outline-style: outset">jakiś akapit</p>

jakiś akapit


Interpretacja: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome