Multimedia

SELECT

piątek, 08 styczeń 2010 01:24 Administrator
Drukuj

SELECT - rozwijane pole formularza

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
2.0-5 1.0-1.1 1.0 1.0 2.1 2

Polecenie tworzy listę rozwijaną w formularzu.

Przykład:

<select>
<option value ="volvo">Volvo</option>
<option value ="saab">Saab</option>
<option value ="opel">Opel</option>
<option value ="audi">Audi</option>
</select>


Atrybuty rozwijanego pola formularza:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: optgroup, option


Więcej o formularzach: Formularze

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…