Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Marginesy i odstępy

Margines cząstkowy

Email Drukuj PDF

Tematy: model pojemnika | margines cząstkowy | margines mieszany | odstęp cząstkowy | odstęp mieszany

Dane w pigułce
Zastosowanie określa szerokość poszczególnych marginesów elementu
Dziedziczenie nie
Wartości wielkość w jednostkach lub procentach, auto
Wartość domyślna 0
Przykład margin-right: 3px;
Uwagi
Odpowiednik w HTML n.d.

Aby zdefiniować mieszane atrybuty tła, należy wpisać w definicji stylu margin-left : wartość (lub margin-right, margin-top, margin-bottom)

Polecenie margin-top: xxx pozwala wprowadzić górny margines dla danego elementu, a więc dodatkowy odstęp między nim a poprzedzającym go elementem.

<p style="margin-top: 1cm">To jest treść akapitu</p>

To jest pierwszy akapit.

To jest drugi akapit, w którym górny margines ma 1 cm.

Polecenie margin-right: xxx pozwala wprowadzić prawy margines dla danego elementu, a więc dodatkowy odstęp między nim a prawym brzegiem strony czy następującym po nim elementem.

<p style="margin-right: 2cm">To jest treść akapitu</p>

To jest akapit, w którym prawy margines ma 2 cm. To jest akapit, w którym prawy margines ma 2 cm. To jest akapit, w którym prawy margines ma 2 cm. To jest akapit, w którym prawy margines ma 2 cm. To jest akapit, w którym prawy margines ma 2 cm.

Polecenie margin-bottom: xxx pozwala wprowadzić dolny margines dla danego elementu, a więc dodatkowy odstęp między nim a następującym po nim elementem.

<p style="margin-bottom: 1cm">To jest treść akapitu</p>

To jest pierwszy akapit, w którym dolny margines ma 1 cm.

To jest drugi akapit.

Polecenie margin-left: xxx pozwala wprowadzić lewy margines dla danego elementu, a więc dodatkowy odstęp między nim a lewym brzegiem strony czy poprzedzającym go elementem.

<p style="margin-left: 10%">To jest treść akapitu</p>

To jest akapit, w którym lewy margines ma 10 procent.

Możesz także użyć wielkości ujemnych, np. -10%.

To jest akapit, w którym lewy margines ma -10 procent.

Interpretacja: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome

 

CSS. Tworzenie nowoczesnych stron WWW.

CSS3. Tworzenie nowoczesnych stron WWW
(czerwiec 2012)

HTML5 i CSS3. Standardy przyszłości

HTML5 i CSS3
Standardy przyszłości

CSS3. Szybki start. Wydanie V

CSS3. Szybki start.
Wydanie V