Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Obiekt location

Email Drukuj PDF

Obiekt location zawiera informacje dotyczące adresu URL aktualnie załadowanego dokumentu oraz metody pozwalające na manipulację tym adresem.

Właściwości obiektu location

W tabeli 4.6 zostały przedstawione właściwości obiektu location

Tabela 4.6. Właściwość obiektu location

Nazwa

Znaczenie

Dostępność

hash

Część adresu URL znajdująca się za znakiem #.

FF, IE3, NN2, OP7

host

Część adresu URL zawierająca nazwę hosta oraz numer portu.

FF, IE3, NN2, OP7

hostname

Część adresu URL zawierająca nazwę hosta.

FF, IE3, NN2, OP7

href

Pełny adres URL.

FF, IE3, NN2, OP7

pathname

Część adresu URL zawierająca ścieżkę dostępu i nazwę pliku.

FF, IE3, NN2, OP7

port

Część adresu URL zawierająca numer portu.

FF, IE3, NN2, OP7

protocol

Część adresu URL zawierająca nazwę protokołu (np. http, ftp).

FF, IE3, NN2, OP7

search

Część adresu URL znajdująca się za znakiem zapytania.

FF, IE3, NN2, OP7

Jeśli zawartość poszczególnych właściwości obiektu location ma zostać zaprezentowana wybranej przeglądarce, można zastosować prosty skrypt widoczny na listingu 4.18.

Listing 4.18. Wyświetlenie składowych obiektu location

<script type="text/javascript">

for(i in location){

  document.write(i + " " + location[i] + "<br/>");

}

</script>

Warto też wiedzieć, że w większości implementacji, aby zmienić bieżący URL, można temu obiektowi po prostu przypisać ciąg znaków, poprawne jest więc przykładowe wywołanie:

window.location = "http://helion.pl/ksiazki/cwjas2.htm";

Metody obiektu location

Metoda assign

Wywołanie: location.assign(url)

Dostępność: FF, IE3, NN2, OP7

Metoda assign wczytuje dokument o adresie wskazanym przez argument url.

Metoda reload

Wywołanie: location.reload(force)

Dostępność: FF, IE4, NN3, OP7

Metoda reload wymusza ponowne wczytanie bieżącej strony. Jeśli obecny jest argument force i ma on wartość true, wymusza to ponowne wczytanie zawartości witryny z serwera. W pozostałych przypadkach przeglądarka może wczytać ją z pamięci cache.

Metoda replace

Wywołanie: location.replace(url)

Dostępność: FF, IE4, NN3, OP7

Metoda replace zastępuje bieżący dokument przez wczytany spod adresu wskazanego przez argument url. W przeciwieństwie do metody assign, po zastosowaniu replace bieżąca strona nie zostanie zapisana w historii przeglądanych witryn, nie będzie więc można się do niej ponownie odwołać poprzez wciśnięcie przycisku Wstecz bądź też wywołanie history.go(-1).

Tę metodę można wykorzystać np. w sytuacji, kiedy witryna została przeniesiona pod inny adres, a pod starym ma być umieszczona stosowna informacja oraz automatyczne przekierowanie użytkownika (po zadanym czasie). Jak to zrobić, obrazuje listing 4.19.

Listing 4.19. Przekierowanie użytkownika na nowy adres

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"

  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

<html lang="pl">

  <head>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

    <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

    <title>Moja strona WWW</title>

    <script type="text/javascript">

    function zmienStrone()

    {

      window.location.replace("http://helion.pl/ksiazki/jscpk.htm");

    }

    setTimeout("zmienStrone();", 5000);

    </script>

 

  </head>

  <body>

    <p>Witryna została przeniesiona pod nowy adres:<br />

       http://helion.pl/ksiazki/jscpk.htm<br />

       Za 5 sekund zostaniesz przeniesiony do nowej lokalizacji.

    </p>

  </body>

</html>

Metoda toString

Wywołanie: location.toString()

Dostępność: FF, IE3, NN2, OP7

Metoda toString przekształca zawartość obiektu location w ciąg znaków reprezentujący przechowywany przezeń adres URL.

 

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3620
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22989621