Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Obiekt history

Email Drukuj PDF

Obiekt history przechowuje historię odwiedzin stron dokonanych przez użytkownika podczas danej sesji przeglądarki. Nie jest częścią specyfikacji W3C, ale jest obsługiwany przez praktycznie wszystkie popularne przeglądarki. Jego właściwości i metody pozwalają na przemieszczanie się pomiędzy już odwiedzonymi stronami.

Właściwości obiektu history

W tabeli 4.5 zostały przedstawione właściwości obiektu history.

Tabela 4.5. Właściwości obiektu history

Nazwa

Znaczenie

Dostępność

current

Zawiera URL aktualnego dokumentu.

FF, NN, OP

length

Zawiera liczbę elementów przechowywanych przez obiekt history.

FF, IE, NN, OP

next

Zawiera URL kolejnego elementu obiektu history.

NN, FF

previous

Zawiera URL poprzedniego elementu obiektu history.

NN, FF

Metody obiektu history

Metody obiektu history służą do przemieszczania się po historii stron. Są to: back, forward i go.

Metoda back

Wywołanie: history.back()

Dostępność: FF, IE3, NN2, OP7

Metoda back wczytuje poprzedni dokument.

Metoda forward

Wywołanie: history.forward()

Dostępność: FF, IE3, NN2, OP7

Metoda forward wczytuje następny dokument.

Metoda go

Wywołanie: history.go(param)

Dostępność: FF, IE3, NN2, OP7

Metoda go wczytuje dokument wskazywany przez argument param. Jeżeli argument jest wartością całkowitą, oznacza ona pozycję (względem bieżącego dokumentu) na liście przechowywanej przez obiekt history; jeżeli zaś parametrem jest ciąg znaków, jest on traktowany jako URL dokumentu znajdującego się na liście obiektu history. Przykładowo: aby cofnąć się o jedną pozycję wstecz, można użyć wywołania:

window.history.go(-1);

lub

history.go(-1);

 

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3601
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22535990