Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Obiekt Number

Email Drukuj PDF

Dostępność: od JavaScript 1.1 i JScript 1.0

Przeglądarki: IE3, FF, NN3, OP7

Obiekt Number pozwala na przechowywanie wartości liczbowych oraz na prezentowanie ich z określoną precyzją. Zawiera również kilka właściwości reprezentujących wartości specjalne (np. określające nieskończoność). Wszystkie właściwości (opisane w kolejnym punkcie) są statyczne, czyli można się do nich odwoływać bez tworzenia obiektów typu Number. Samo utworzenie obiektu jest natomiast osiągane przez wywołanie w postaci:

new Number(wartość);

np.:

var liczba = new Number(100);

Właściwości obiektu Number

Właściwości udostępniane przez obiekty typu Number zostały przedstawione w tabeli 3.6. Są one dostępne we wszystkich popularnych przeglądarkach (IE4, FF, NN3, OP7).

Tabela 3.6. Właściwości udostępniane przez obiekty typu Number

Nazwa

Znaczenie

Wartość

Dostępność w JavaScripcie

Dostępność w JScripcie

MAX_VALUE

Określa maksymalną wartość liczbową, jaka może być reprezentowana w danej wersji JavaScriptu.

zazwyczaj 1.79769E+308

od wersji 1.1

od wersji 2.0

MIN_VALUE

Określa minimalną dodatnią wartość liczbową, jaka może być reprezentowana w danej wersji JavaScriptu.

zazwyczaj 5.0E-324

od wersji 1.1

od wersji 2.0

NaN

Wartość specjalna określająca, że dane wyrażenie nie reprezentuje wartości liczbowej.

literał NaN

od wersji 1.1

od wersji 2.0

NEGATIVE_INFINITY

Wartość specjalna określająca ujemną nieskończoność.

literał -Infinity

od wersji 1.1

od wersji 2.0

POSITIVE_INFINITY

Wartość specjalna określająca dodatnią nieskończoność.

literał Infinity

od wersji 1.1

od wersji 2.0

Metody obiektu Number

Metoda toExponential

Składnia: number.toExponential([digits])

Dostępność: od JavaScript 1.5 i JScript 5.5

Przeglądarki: IE5.5, FF, NN6, OP7

Metoda toExponential zwraca wartość reprezentowaną przez obiekt number w notacji wykładniczej. Opcjonalny argument digits określa liczbę miejsc po przecinku. Przykładowo: jeśli zostanie utworzony obiekt Number w postaci:

var number = new Number(49.987654321);

to wywołanie number.toExponential(4) da w wyniku 4.9988e+1, a wywołanie number.toExponential(6) da w wyniku 4.998765e+1.

Metoda toFixed

Składnia: number.toFixed([digits])

Dostępność: od JavaScript 1.5 i JScript 5.5

Przeglądarki: IE, NN, OP, FF

Metoda toFixed zwraca wartość reprezentowaną przez obiekt number w notacji dziesiętnej. Opcjonalny argument digits określa liczbę miejsc po przecinku. Przykładowo: jeśli zostanie utworzony obiekt Number w postaci:

var number = new Number(49.987654321);

to wywołanie number.toFixed(2) da w wyniku 4.99, a wywołanie number.toFixed(5) da w wyniku 49.98765.

Metoda toLocaleString

Składnia: number.toLocaleString()

Dostępność: od JavaScript 1.5 i JScript 5.5

Przeglądarki: IE5.5, FF, NN6, OP7

Metoda toLocaleString zwraca ciąg znaków reprezentujący daną wartość z uwzględnieniem ustawień lokalnych przeglądarki. Przykładowo: jeżeli utworzymy obiekt typu Number za pomocą instrukcji:

var number = new Number(49.987654321);

to wywołanie:

number.toLocaleString()

da w wyniku następujące ciągi:

  • 49,99 — w przypadku przeglądarki Internet Explorer,

  • 49,987654321 — w przypadku przeglądarki Firefox,

  • 49.987654321 — w przypadku przeglądarki Opera.

Metoda toPrecision

Składnia: number.toPrecision([precison])

Dostępność: od JavaScript 1.5 i JScript 5.5

Przeglądarki: IE5.5, FF, NN6, OP7

Metoda toPrecison zwraca wartość reprezentowaną przez obiekt number z liczbą cyfr znaczących określoną przez parametr precison. Przykładowo: jeśli zostanie utworzony obiekt Number w postaci:

var number = new Number(49.987654321);

to wywołanie number.toPrecision(5) da w wyniku 49.988.

Metoda toString

Składnia: number.toString([podstawa])

Dostępność: od JavaScript 1.1 i JScript 2.0

Przeglądarki: IE4, FF, NN4, OP7

Metoda toString zwraca wartość reprezentowaną przez obiekt number w postaci ciągu znaków. Opcjonalny argument podstawa pozwala na określenie podstawy systemu liczbowego, np. 2 — system dwójkowy, 8 — system ósemkowy, 16 — system szesnastkowy. Domyślnie stosowany jest system dziesiętny. Na przykład gdyby istniała potrzeba wyświetlenia 16 kolejnych liczb (od 0 do 15) w reprezentacji dziesiętnej, dwójkowej, ósemkowej i szesnastkowej, można zastosować w tym celu skrypt z listingu 3.21.

Listing 3.21. Wartość w różnych systemach liczbowych

<script type="text/javascript">

for(i = 0; i <= 15; i++){

  var number = new Number(i);

  document.write(number.toString() + " ");

  document.write(number.toString(2) + " ");

  document.write(number.toString(8) + " ");

  document.write(number.toString(16) + "<br />");

}

</script>

Metoda valueOf

Składnia: number.valueOf()

Dostępność: od JavaScript 1.1 i JScript 2.0

Przeglądarki: IE4, FF, NN3, OP7

Metoda valueOf zwraca podstawową wartość reprezentowaną przez obiekt number, czyli przechowywaną wartość liczbową.

 

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3614
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22745168