Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Obiekt Boolean

Email Drukuj PDF

Obiekt Boolean służy do przechowywania wartości typu boolean (czyli true lub false) i może zostać utworzony poprzez wywołanie konstruktora, któremu w postaci argumentu przekazana zostanie wartość do reprezentacji, schematycznie:

new Boolean([wartość]);

np.:

var flag = new Boolean(true);

Jako wartość mogą wystąpić literały true i false, a także dowolna wartość, która może być przekonwertowana na typ boolean. Jeżeli argument wartość zostanie pominięty lub też będzie miał jedną z wartości: 0, null, NaN, false, undefined, pusty ciąg znaków (""), wartością przechowywaną przez obiekt będzie false, a w każdym innym przypadku — true.

Metoda toString

Składnia: boolean.toString()

Dostępność: od JavaScript 1.1 i JScript 2.0

Przeglądarki: IE4, FF, NN3, OP7

Metoda toString zwraca ciąg znaków będący reprezentacją obiektu, na rzecz którego została wywołana. W przypadku obiektu typu Boolean będzie to ciąg true lub false.

Metoda valueOf

Składnia: boolean.valueOf()

Dostępność: od JavaScript 1.1 i JScript 2.0

Przeglądarki: IE4, FF, NN3, OP7

Metoda valueOf zwraca podstawową wartość reprezentowaną przez obiekt boolean, czyli true lub false.

 

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3620
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22989893