Określenie typu skryptów

sobota, 13 marzec 2010 21:41 Administrator
Drukuj

Dokument HTML, w którym mają być umieszczone skrypty, powinien zawierać w swoim nagłówku określenie domyślnego języka skryptowego. Co prawda nie jest to konstrukcja obligatoryjna, ale zalecana przez konsorcjum standaryzacyjne W3C. W celu zasygnalizowania domyślnego języka należy użyć znacznika <meta> w schematycznej postaci:

<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="typ">

gdzie typ określa rodzaj języka.

W przypadku języka JavaScript taka konstrukcja powinna mieć postać:

<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

Jeśli powyższy znacznik nie zostanie umieszczony w kodzie, przeglądarka podejmie próbę ustalenia domyślnego języka skryptowego na podstawie nagłówków HTTP otrzymanych z serwera.