Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Instrukcja document.write

Email Drukuj PDF

Została już przedstawiona instrukcja alert, pora na document.write. Przyda się ona przy poznawaniu innych konstrukcji języka JavaScript, a to dlatego, że pozwala na umieszczanie na stronie WWW tekstu. Jeśli np. trzeba za pomocą JavaScriptu wyświetlić napis Oto moja strona WWW, to kod będzie miał następującą postać:

<script type="text/javascript">

document.write("Oto moja strona WWW");

</script>

i należy umieścić go w sekcji <body> (najlepiej między znacznikami definiującymi dowolny element blokowy HTML, np. akapit lub warstwę). Po wczytaniu kodu przez przeglądarkę ukaże się widok przedstawiony na rysunku 1.2, a zatem efekt będzie dokładnie taki, jakby w sekcji <body> wystąpił ciąg znaków Oto moja strona WWW.

Rysunek 1.2. Efekt działania instrukcji document.write

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ten sposób umieszczać na stronie znaczniki HTML. Gdyby wyżej wymieniony tekst miał tworzyć akapit tekstowy, z pogrubioną czcionką, można by zastosować serię instrukcji:

<script type="text/javascript">

document.write("<p style='font-weight: bold'>");

document.write("Oto moja strona WWW");

document.write("</p>");

</script>

co odpowiada umieszczeniu w kodzie HTML następującego fragmentu:

<p style='font-weight: bold'>

Oto moja strona WWW

</p>

Przy stosowaniu instrukcji document.write należy pamiętać, że aby wyświetlić liczbę, wystarczy ją po prostu umieścić bezpośrednio w nawiasie okrągłym, np.:

document.write(1);

document.write(1.4);

Jeśli jednak na ekranie ma się pojawić napis (ciąg znaków) niebędący wartością liczbową, musi on być ujęty w znaki cudzysłowu lub apostrofu, np.:

document.write("abc");

document.write('abc');

W jednej instrukcji document.write można także wyświetlić wiele oddzielnych wartości, zarówno liczbowych, jak i łańcuchów znakowych, ale należy wtedy użyć między nimi znaku +, np.:

document.write("abc " + 2.0 + " def " + 3);

Uwaga! Instrukcja document.write nie działa w XHTML. Jeśli strona napisana jest w tym właśnie języku, to aby wyświetlić coś na niej za pomocą JavaScriptu, trzeba odwołać się bezpośrednio do danego elementu witryny. Ta technika zostanie opisana w dalszej części kursu.

 

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3605
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22635019