Praca z warstwami

wtorek, 23 marzec 2010 22:46 Administrator
Drukuj

Dynamiczny HTML bardzo często wykorzystuje warstwy, czyli niezależne elementy strony WWW. Ponieważ można je swobodnie przemieszczać, ukrywać, ustalać kolejność wyświetlania czy sposób przenikania, mogą być używane do tworzenia nawet skomplikowanych efektów.

Dostęp do warstwy zdefiniowanej przez znacznik <div> jest możliwy w taki sam sposób jak do każdego innego elementu strony. Najłatwiej skorzystać z metody getElementById, oczywiście jeśli w znaczniku został zawarty atrybut id. Jeśli zatem w dokumencie zostanie umieszczona warstwa zdefiniowana jako:

<div id="warstwa1">

</div>

to dostęp do niej można uzyskać przez wykonanie instrukcji:

document.getElementById("warstwa1")