Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Właściwości obiektu formularza

Email Drukuj PDF

Właściwości udostępniane przez obiekt formularza zostały przedstawione w tabeli 5.2.

Tabela 5.2. Właściwości udostępniane przez obiekt formularza

Nazwa

Znaczenie

Dostępność

acceptCharset

Wartość atrybutu accept-charset; lista obsługiwanych stron kodowych.

(W3C)

action

Wartość parametru action; określenie, gdzie mają zostać wysłane dane z formularza.

FF, IE3, NN2, OP7

elements

Tablica zawierająca elementy składowe formularza.

FF, IE3, NN2, OP7

enctype

Wartość parametru type; sposób kodowania danych dla metody POST.

FF, IE6, NN6, OP9

encoding

Alternatywna nazwa właściwości enctype.

FF, IE6, NN6, OP9

id

Pobiera lub ustala identyfikator formularza (wartość atrybutu id).

FF, IE6, NN6, OP9

lang

Pobiera lub ustala kod języka danego elementu.

FF, IE5, NN6, OP9

length

Liczba elementów formularza.

FF, IE3, NN2, OP7

method

Wartość parametru type; tryb wysyłania danych do serwera.

FF, IE3, NN2, OP7

name

Wartość atrybutu name; nazwa formularza.

FF, IE3, NN2, OP7

target

Wartość parametru target, np. określenie ramki, do której mają zostać wysłane dane.

FF, IE3, NN2, OP7

title

Pobiera lub ustala treść podpowiedzi dla formularza.

FF, IE5, NN6, OP9

 

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3614
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22745143