Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Obiekt formularza

Email Drukuj PDF

Formularz to typowy element witryny, który tworzymy, używając znacznika form z odpowiednimi atrybutami. Schematycznie wygląda to następująco:

<form name="nazwa"

     target="okno"

     action="url"

     method="metoda"

     enctype="typ_kodowania">

<!-- tutaj elementy formularza -->

</form>

gdzie nazwa jest po prostu nazwą formularza. Parametr target określa nazwę okna lub ramki, w których ma się pojawić odpowiedź otrzymana z serwera. Za pomocą parametru action ustala się lokalizację serwera, do którego mają zostać wysłane dane, zwykle jest to adres skryptu PHP, ASP lub podobnego. Parametr method określa sposób wysłania informacji do serwera (zwykle post lub get), natomiast enctype — sposób kodowania MIME.

Dostęp do obiektów formularzy zawartych na stronie HTML można uzyskać przez odwołanie się do właściwości forms obiektu document. Całkowitą liczbę formularzy uzyskuje się w wyniku odczytania właściwości length, np.:

var liczba_formularzy = document.forms.length;

natomiast dostęp do poszczególnych formularzy można uzyskać poprzez odwołania w postaci:

document.forms["nazwa_formularza"]

document.forms.nazwa_formularza

lub

document.forms[indeks_formularza]

gdzie nazwa_formularza to nazwa zdefiniowana za pomocą atrybutu name, natomiast indeks_formularza to indeks kolejnego formularza w dokumencie (z reguły formularze indeksowane są w kolejności ich umieszczania w dokumencie HTML, indeks pierwszego formularza to 0). Przyjmijmy zatem, że istnieje dokument HTML w postaci przedstawionej na listingu 5.10.

Listing 5.10. Dokument z dwoma formularzami

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"

  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

<html lang="pl">

  <head>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

    <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

    <title>Moja strona WWW</title>

  </head>

  <body>

    <form name="formularz1"

      action="index.php"

      method="get">

      <div>

      <input type="hidden">

      </div>

    </form>

    <form name="formularz2"

      action="index.php"

      method="get">

      <div>

      <input type="hidden">

      </div>

    </form>

  </body>

</html>

W takiej sytuacji do pierwszego z formularzy (o nazwie formularz1) można się odwołać poprzez instrukcje:

document.forms["formularz1"]

document.forms.formularz1

document.forms[0]

a do drugiego (o nazwie formularz2) — za pomocą instrukcji:

document.forms["formularz2"]

document.forms.formularz2

document.forms[1]

 

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3620
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22989822