Zmienne

sobota, 13 marzec 2010 21:55 Administrator
Drukuj

Zmienne są to konstrukcje programistyczne pozwalające na przechowywanie danych. Każda zmienna charakteryzuje się swoją nazwą, dzięki której można się do niej odwoływać w kodzie skryptu, oraz typem, który określa, jakiego rodzaju dane może przechowywać. Nazwa jest nadawana zmiennej przez programistę, może być ona dowolna, choć musi spełniać następujące zasady:

W nazwach wolno też stosować zarówno duże, jak i małe litery, ale są one rozróżniane, co oznacza, że (przykładowo) liczba i Liczba to nazwy dwóch różnych zmiennych. Znaku dolara, choć w nazwach jest dopuszczalny, lepiej nie używać, gdyż korzystają z niego często narzędzia do automatycznego generowania i optymalizacji kodu.

Zmienne tworzone są za pomocą słowa kluczowego var, po którym następuje nazwa zmiennej, np.:

var zmienna;

Należy pamiętać, że JavaScript nie wymaga formalnej deklaracji zmiennych przy użyciu słowa var, a zatem zmienna może zostać utworzona również przez wywołanie wyrażenia przypisującego jej wartość. Przykładowo pierwsze wystąpienie instrukcji (o ile zmienna liczba nie istnieje):

liczba = 100;

powoduje utworzenie zmiennej i przypisanie jej wartości 100 (mimo że nie zostało użyte słowo kluczowe var).

Jak widać, aby przypisać zmiennej wartość, należy użyć znaku = (operatora =, patrz podrozdział „Operatory”), co schematycznie można zapisać jako:

nazwa_zmiennej = wartość_zmiennej;

Przypisanie może odbywać się łącznie z deklaracją wykorzystującą słowo kluczowe var, schematycznie:

var typ_zmiennej nazwa_zmiennej = wartość_zmiennej;

np.:

var liczba = 100;

Uwaga! Opisane sposoby tworzenia zmiennych, choć na tym etapie nauki nie ma to znaczenia, nie są w pełni równoważne. Zostanie to wyjaśnione w dalszej części kursu. Na razie najlepiej przyjąć zasadę, że deklarujemy zmienne z użyciem słowa var.