Kurs HTML

Symbole matematyczne

poniedziałek, 14 grudzień 2009 18:18 Administrator
Drukuj

Tematy: Podstawowe | Wielkie greckie litery | Małe greckie litery | Strzałki | Symbole matematyczne

Numer Nazwa (encja) Opis Reprezentacja (nazwa) Reprezentacja (numer)
∀ ∀ For all - Dla każdego
∂ ∂ Partial differential - Różniczka cząstkowa
∃ ∃ There exists - Istnieje
∅ ∅ Empty set - Zbiór pusty
∇ ∇ Nabla - Operator nabla
∈ ∈ Element of - Należy do, element
∉ ∉ Not an element of - Nie należy do, nie jest elementem
∋ ∋ Contains as member - Zawierający
∏ ∏ Product sign - Iloczyn
∑ ∑ N-ary sumation - Suma
− − Minus sign - Minus
∗ ∗ Asterisk operator - Operator gwiazdki
√ √ Square root - Pierwiastek kwadratowy
∝ ∝ Proportional to - Proporcjonalny
∞ ∞ Infinity - Nieskończoność
∠ ∠ Angle - Kąt
∧ ∧ Logical and - Iloczyn logiczny
∨ ∨ Logical or - Suma logiczna
∩ ∩ Intersection - Iloczyn (część wspólna) zbiorów
∪ ∪ Union - Suma zbiorów
∫ ∫ Integral - Całka
∴ ∴ Therefore - Stąd
∼ ∼ Tilde operator; Similar to - Operator tyldy; Podobny do
≅ ≅ Approximately equal to - Równy w przybliżeniu
≈ ≈ Almost equal to; Asymptotic to - Prawie równy; Asymptotyczny do
≠ ≠ Not equal to - Nierówny
≡ ≡ Identical to - Tożsamościowo równy, identyczny
≤ ≤ Less-than or equal to - Mniejszy-równy
≥ ≥ Greater-than or equal to - Większy-równy
⊂ ⊂ Subset of - Podzbiór
⊃ ⊃ Superset of - Nadzbiór
⊄ ⊄ Not a subset of - Niebędący podzbiorem
⊆ ⊈ Subset of or equal to - Podzbiór lub równy
⊇ ⊇ Superset of or equal to - Nadzbiór lub równy
⊕ ⊕ Circled plus; Direct sum - Bezpośrednia suma
⊗ ⊗ Circled times; Vector product - Iloczyn wektorowy
⊥ ⊥ Up tack; Orthogonal to; Perpendicular - Ortogonalny; Prostopadły
⋅ ⋅ Dot operator - Operator kropki