Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Kurs CSS

CSS3 - border-image-width

Email Drukuj PDF

Tematy: border-top-left-radius | border-top-right-radius | border-bottom-left-radius | border-bottom-right-radius | border-radius | box-shadow | border-image-source | border-image-width | border-image-outset | border-image-repeat | border-image-slice | border-image | box-decoration-break

Dane w pigułce
Zastosowanie Określa szerokość obramowania pojemnika
Dziedziczenie nie
Wartości szerokość w pikselach
Wartość domyślna brak
Przykład border-image-width: 27px;
Składnia JavaScript object.style.borderImageWidth="27px"

Aby określić szerokość, należy wpisać w definicji stylu border-image-width: wartość;

Stylu tego w kanonicznej postaci W3C nie obsługuje obecnie żadna przeglądarka - trzy przeglądarki, Firefox, Chrome i Opera, posługują się zmodyfikowaną wersją kodu:

border-width: wartość;

Posłużmy się przezroczystą grafiką w formacie PNG, która ma wymiary 81x81 pikseli i została podzielona na 9 części - 4 narożniki, 4 brzegi i środek - każdy na obszarze o rozmiarach 27x27 pikseli.

kolorowe-tlo

Przykładowy kod:

width: 400px; height: 190px; border-width: 15px;
-moz-border-image: url(/images/stories/css3/kolorowe-tlo.png) 27 repeat;

użyty w definicji pojemnika spowoduje, że grafika ta będzie stanowiła obramowanie. Użyjmy jej w trzech pojemnikach o tych samych wymiarach, ale różnej szerokości obramowania - 15px, 27px i 40px (wartości te są tutaj identyczne dla wszystkich brzegów, ale można je oczywiście różnicować):

Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit. Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eos mercatores saepe commeant atque ea quae ad effeminandos animos pertinent important, proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt.

Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit. Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eos mercatores saepe commeant atque ea quae ad effeminandos animos pertinent important, proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt.

Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit. Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eos mercatores saepe commeant atque ea quae ad effeminandos animos pertinent important, proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt.

Możemy też mieszać szerokości, podając np. border-width: 20px 35px;, co zdefiniuje brzegi górny-dolny i lewy-prawy

kolorowe-tlo

Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit. Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eos mercatores saepe commeant atque ea quae ad effeminandos animos pertinent important, proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt.

Pomijamy w tym miejscu objaśnienie innych parametrów definicji.

Interpretacja: Firefox, Opera, Chrome.

 

CSS. Tworzenie nowoczesnych stron WWW.

CSS3. Tworzenie nowoczesnych stron WWW
(czerwiec 2012)

HTML5 i CSS3. Standardy przyszłości

HTML5 i CSS3
Standardy przyszłości

CSS3. Szybki start. Wydanie V

CSS3. Szybki start.
Wydanie V