Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Kurs CSS

Odstępy między komórkami

Email Drukuj PDF

Tematy: położenie tytułu tabeli | puste komórki | generowanie układu tabeli | odstępy między komórkami | kondensowanie obramowań komórek

Dane w pigułce
Zastosowanie pozwala zdefiniować szerokość odstępów między komórkami
Dziedziczenie tak
Wartości wielkość w jednostkach miary
Wartość domyślna 0
Przykład border-spacing: 5px
Uwagi nie działa w przypadku border-collapse ustawionego na collapse
Odpowiednik w HTML n.d.

Aby zdefiniować odstępy między komórkami, należy wpisać w definicji stylu border-spacing: wartość

Odstępy między komórkami można ustawiać także za pomocą stylów, definiując osobno odstępy poziome i pionowe.

Odstępy poziome i pionowe ustalone jednym parametrem.

<table border="1" style="border-spacing: 10px">

aa bb cc dd
ee ff gg hh

Odstępy poziome i pionowe ustalone oddzielnie.

<table border="1" style="border-spacing: 10px 20px">

aa bb cc dd
ee ff gg hh

Interpretacja: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome

 

CSS. Tworzenie nowoczesnych stron WWW.

CSS3. Tworzenie nowoczesnych stron WWW
(czerwiec 2012)

HTML5 i CSS3. Standardy przyszłości

HTML5 i CSS3
Standardy przyszłości

CSS3. Szybki start. Wydanie V

CSS3. Szybki start.
Wydanie V