Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Kurs CSS

Alfabetyczna lista stylów

Email Drukuj PDF

Tematy: Kaskadowe arkusze stylów | Alfabetyczna lista stylów

Uwaga: wiele stylów CSS3 nie jest ciągle interpretowanych przez przeglądarki

Styl Znaczenie Rozdział CSS Wersja przeglądarki
CSS1 CSS2 CSS3IE FF Opera Chrome
A
animation Zbiorcza definicja animacji CSS3 - animacje - - x
animation-delay Opóźnienie startu animacji CSS3 - animacje - - x
animation-direction Kierunek przebiego animacji CSS3 - animacje - - x
animation-duration Czas trwania jednego cyklu animacji CSS3 - animacje - - x
animation-iteration-count Liczba cykli animacji CSS3 - animacje - - x
animation-name Nazwa animacji CSS3 - animacje - - x
animation-play-state Uruchomienie lub zatrzymanie animacji CSS3 - animacje - - x
animation-timing-function Czasowy rozkład animacji CSS3 - animacje - - x
B              
background Mieszane atrybuty tła Kolor i tło x x x 3 1 3.5
background-attachment Zaczepienie tła Kolor i tło x x x 3 1 3.5
background-clip Rozmiar obrazu tła CSS3 - tło - - x
background-color Kolor tła Kolor i tło x x x 3 1 3.5
background-image Obraz jako tło Kolor i tło x x x 3 1 3.5
background-origin Wypełnienie pojemnika przez tło CSS3 - tło - - x
background-position Pozycja tła Kolor i tło x x x 3 1 3.5
background-repeat Powtarzanie tła Kolor i tło x x x 4 1 3.5
background-size Przycięcie obrazu tła CSS3 - tło - - x
backface-visibility CSS3 - transformacje
border Mieszane atrybuty obramowania Obramowania x x x 4 1 3.5
border-bottom, border-left, border-right, border-top Mieszane atrybuty dolnego/lewego/prawego/górnego obramowania Obramowania x x x 4 1 3.5
border-bottom-color, border-left-color, border-right-color, border-top-color Kolor obramowania Obramowania - x x 4 1 3.5
border-bottom-left-radius Zaokraglenie lewego dolnego narożnika CSS3- obramowania - - x
border-bottom-right-radius Zaokrąglenie prawego dolnego narożnika CSS3 - obramowania - - x
border-bottom-style, border-left-style, border-right-style, border-top-style Mieszane atrybuty stylu dolnego/lewego/prawego/górnego obramowania Obramowania - x x 4 1 3.5
border-bottom-width, border-left-width, border-right-width, border-top-width Mieszane atrybuty grubości dolnego/lewego/prawego/górnego obramowania Obramowania x x x 4 1 3.5
border-collapse Kondensowanie obramowań komórek Tabele - x x 5 1 4
border-color Kolor obramowania Obramowania x x x 4 1 3.5
border-image Zbiorcza definicja obramowania pojemnika CSS3 - obramowania - - x
border-image-outset Obszar wychodzacy poza obramowanie CSS3 - obramowania - - x
border-image-repeat Sposób powtarzania brzegu CSS3 - obramowania - - x
border-image-slice Wycinek brzegu wchozący do obramowania CSS3 - obramowania - - x
border-image-source Adres grafiki będącej obramowaniem CSS3 - obramowania - - x
border-image-width Szerokość obramowania pojemnika CSS3 - obramowania - - x
border radius Zaokrąglenie wszystkich narożników CSS3 - obramowania - - x
border-spacing Odstępy między komórkami tabeli Tabele - x x - 1 4
border-style Styl obramowania Obramowania x x x 4 1 3.5
border-top-left-radius Zaokraglenie lewego górnego narożnika CSS3 - obramowania - - x
border-top-right-radius Zaokraglenie prawego górnego narożnika CSS3 - obramowania - - x
border-width Grubość obramowania Obramowania x x x 4 1 3.5
bottom Odległość od dolnej krawędzi Pozycjonowanie - x x 5 1 4
box-decoration-break CSS3 - obramowania - - x
box-shadow Cieniowanie pojemnika CSS3 - obramowania - - x
C              
caption-side Pozycja tytułu tabeli Tabele - x x 6 1 4
clear Usuwanie oblewania Pozycjonowanie x x x 4 1 3.5
clip Kadrowanie Wyświetlanie - x x 4 1 7
color Kolor Kolor i tło x x x 3 1 3.5
color-profile CSS3 - kolor - - x
column-count Liczba szpalt CSS3 - szpalty - - x
column-fill CSS3 - szpalty - - x
column-gap Odstęp między szpaltami CSS3 - szpalty - - x
column-rule Linia między szpaltami CSS3 - szpalty - - x
column-rule-color Kolor linii między szpaltami CSS3 - szpalty - - x
column-rule-style Styl linii między szpaltami CSS3 - szpalty - - x
column-rule-width Grubość linii między szpaltami CSS3 - szpalty - - x
column-span CSS3 - szpalty - - x
column-width Szerokość szpalt CSS3 - szpalty - - x
columns Zbiorcza definicja szpalt CSS3 - szpalty - - x
content Zawartość generowana Zawartość generowana - x x - 1 4
counter-increment Przyrost licznika Zawartość generowana - x x - 1 4
counter-reset Zerowanie licznika Zawartość generowana - x x - 1 4
cursor Kształt kursora myszki Wyświetlanie - x x 4 1 7
D              
direction Kierunek wyświetlania tekstu Własności tekstu - x x 6 1 8
display Sposób wyświetlania elementów Wyświetlanie x x x 4 1 3.5
E              
empty-cells Puste komórki tabeli Tabele - x x - 1 4
F              
float Przepływanie elementów Pozycjonowanie x x x 4 1 3.5
font Czcionki systemowe | mieszane atrybuty czcionki Własności czcionek x x x 4 1 3.5
font-family Rodzina czcionek Własności czcionek x x x 3 1 3.5
font-size Rozmiar czcionki Własności czcionek x x 3 1 3.5
font-size-adjust Pionowe proporcje czcionek Własności czcionek - x x - - -
font-style Styl czcionki Własności czcionek x x x 3 1 3.5
font-variant Wariant czcionki Własności czcionek x x x 4 1 3.5
font-weight Waga czcionki Własności czcionek x x x 4 1 3.5
H              
hanglng-punctuation CSS3 - tekst - - x
height Wysokość elementu Rozmiary x x x 4 1 3.5
K
@keyframes Podział animacji na klatki CSS3 - animacje - - x
L              
left Odległość od lewej krawędzi Pozycjonowanie - x x 4 1 4
letter-spacing Odstęp między literami Własności tekstu - x x 4 1 3.5
line-height Odstępy między wierszami Własności tekstu x x x 3 1 3.5
list-style Mieszane atrybuty stylu wykazu Wykazy x x x 4 1 3.5
list-style-image Obraz jako marker wykazu Wykazy x x x 4 1 3.5
list-style-position Pozycja markera wykazu Wykazy x x x 4 1 3.5
list-style-type Typ stylu wykazu Wykazy x x x 4 1 3.5
M              
margin Mieszane atrybuty marginesu Marginesy i odstępy x x x 4 1 3.5
margin-bottom, margin-left, margin-right, margin-top Szerokość dolnego/lewego/prawego/górnego marginesu Marginesy i odstępy x x x  4 1 3.5
marks Znaczniki strony po wydrukowaniu Własności drukowania - x x - - -
max-height Maksymalna wysokość elementu Rozmiary - x x 7 1 4
max-width Maksymalna szerokość elementu Rozmiary - x x 7 1 4
min-height Minimalna wysokość elementu Rozmiary - x x 7 1 4
min-width Minimalna szerokość elementu Rozmiary - x x 7 1 4
O              
opacity Nieprzezroczystość (krycie) elementu CSS3 - kolor - - x
orphans Minimalna liczba wierszy, które muszą być na wydruku na dole strony Własności drukowania - x x     3.5
outline Mieszane atrybuty obrysu Obrys - x x - 1.5 7
outline-color Kolor obrysu Obrys - x x - 1.5 7
outline-style Styl obrysu Obrys - x x - 1.5 7
outline-width Grubość obrysu Obrys - x x - 1.5 7
overflow Wypływanie zawartości Wyświetlanie - x x 4 1 4
P              
padding Mieszane atrybuty odstępu Marginesy i odstępy x x x 4 1 3.5
padding-bottom, padding-left, padding-right, padding-top Atrybuty dolnego/lewego/prawego/górnego odstępu Marginesy i odstępy x x x 4 1 3.5
page Nazwa strony Własności drukowania - x x - - 4
page-break-after Przełamanie strony po elemencie Własności drukowania - x x 4 1 3.5
page-break-before Przełamanie strony przed elementem Własności drukowania - x x 4 1 3.5
page-break-inside Przełamanie strony wewnątrz elementu Własności drukowania - x x - 1 3.5
perspective CSS3 - transformacje
perspective-origin CSS3 - transformacje
position Pozycja elementu Pozycjonowanie - x x 4 1 4
punctuation-trim CSS3 - tekst - - x
Q              
quotes Definiuje znaki cudzysłowu Zawartość generowana - x x - 1 4
R              
rendering-intent CSS3 - kolor - - x
right Odległość od prawej krawędzi Pozycjonowanie - x x 5 1 4
S              
size Rozmiar strony Własności drukowania - x x - - 4
T              
table-layout Generowanie układu tabeli Tabele - x x 5 1 7
text-align Wyrównanie tekstu Własności tekstu x x x 4 1 3.5
text-align-last CSS3 - tekst - - x
text-decoration Dekoracja tekstu Własności tekstu x x x 4 1 3.5
text-emphasis CSS3 - tekst - - x
text-indent Wcięcie tekstu Własności tekstu x x x 4 1 3.5
text-justify CSS3 - tekst - - x
text-outline CSS3 - tekst - - x
text-overflow Sposób wyświetlania skróconego tekstu CSS3 - tekst - - x
text-shadow Cieniowanie tekstu CSS3 - tekst - - x
text-transform Transformacja tekstu Własności tekstu x x x 4 1 3.5
text-wrap CSS3 - tekst - - x
top Odległość od górnej krawędzi Pozycjonowanie - x x 4 1 4
transform : matrix
CSS3 - transformacje - - x
transform : matrix3d
transform : matrix3d

CSS3 - transformacje - - x
transform-origin Ustalenie punktu początkowego transformacji CSS3  - transformacje - - x
transform : rotate Obrót pojemnika wokół punktu w dwóch wymiarach CSS3 - transformacje - - x
transform : rotate3d Obrót pojemnika wokół punktu w trzech wymiarach CSS3 - transformacje - - x
transform : scale Skalowanie pojemnika w dwóch wymiarach CSS3 - transformacje - - x
transform : scale3d Skalowanie pojemnika w trzech wymiarach CSS3 - transformacje - - x
transform : skew Pochylenie pojemnika CSS3 - transformacje - - x
transform-style CSS3 - transformacje - - x
transform : translate Przesunięcie pojemnika w dwóch wymiarach CSS3 - transformacje - - x
transform : translate3d Przesunięcie pojemnika w trzech wymiarach CSS3 - transformacje - - x
transition Przemiana obiektu CSS3 - przemiana - - x
transition-delay Opóźnienie startu przemiany obiektu CSS3 - przemiana - - x
transition-duration Czas przemiany obiektu CSS3 - przemiana - - x
transition-property Cechy włączane do przemiany w obiekcie CSS3 - przemiana - - x
transition-timing-function Rozkład czasowy przemiany obiektu CSS3 - przemiana - - x
U              
unicode-bidi Generowanie tekstu dwukierunkowego Własności tekstu - x x 5 - -
V              
vertical-align Pionowe wyrównanie Pozycjonowanie x x x 4 1 3.5
visibility Widzialność elementów Wyświetlanie - x x 4 1 4
W              
white-space Białe znaki Własności tekstu x x x 5 1 3.5
widows Minimalna liczba wierszy, które muszą być na wydruku na górze strony Własności drukowania - x x     3.5
width Szerokość elementu Rozmiary x x x 4 1 3.5
word-break CSS3 - tekst - - x
word-spacing Odstęp między wyrazami Własności tekstu x x x 6 1 3.5
word-wrap Łamanie długich wyrazów CSS3 - tekst - - x
Z              
z-index Pozycja w stosie elementów Pozycjonowanie - x x 4 1 4
 

CSS. Tworzenie nowoczesnych stron WWW.

CSS3. Tworzenie nowoczesnych stron WWW
(czerwiec 2012)

HTML5 i CSS3. Standardy przyszłości

HTML5 i CSS3
Standardy przyszłości

CSS3. Szybki start. Wydanie V

CSS3. Szybki start.
Wydanie V