Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Kurs CSS

Kaskadowe arkusze stylów

Email Drukuj PDF
autor: Paweł Wimmer

Tematy: Kaskadowe arkusze stylów | Alfabetyczna lista stylów

Kaskadowe arkusze stylów (CSS - Cascading Style Sheets) są nieodłącznym towarzyszem współczesnej wersji języka HTML.

  • Język HTML odpowiada za strukturę tworzonej witryny internetowej i poszczególnych dokumentów (ich stronę semantyczną)
  • Język CSS odpowiada za wizualną prezentację stron internetowych w przeglądarkach

Można wprawdzie stworzyć witrynę, używając jedynie czystego HTML, jednak będzie to witryna prosta i mało atrakcyjna. Style pomogą znacznie ją wzbogacić, dlatego ich znajomość jest dzisiaj po prostu niezbędna. Ta część kursu HTML służy właśnie temu celowi - przećwiczenie zawartych w niej informacji da webmasterowi dużą swobodę w tworzeniu ciekawych wizualnie stron. Ponadto stosowanie stylów oszczędza wiele pracy koniecznej dawniej do sformatowania dokumentów za pomocą tradycyjnych technik - nierzadko zmiana jednego drobnego parametru w arkuszu stylów pozwala zmienić wygląd całej witryny!

Pamiętaj, że podane tu informacje opisują klocki budulcowe stylów, natomiast sposoby ich łączenia ze sobą, wypróbowywanie rozmaitych kombinacji stylów, musisz już wypraktykować we własnym zakresie, tym bardziej, że przeglądarki różnią się zakresem interpretacji stylów, a niekiedy nawet sposobem wyświetlania. Im więcej ćwiczeń wykonasz, im dłużej będziesz obcować ze stylami, tym lepsze osiągniesz wyniki. Warto śledzić strony w Internecie opisujące rozmaite sztuczki i chwyty, a także czytać książki poświęcone praktyce stosowania stylów, jak choćby sławne pozycje Erica Meyera, wydane także w Polsce przez Helion. Dobry webmaster powinien nie tylko biegle znać składniki CSS, ale i potrafić zrobić z nich praktyczny użytek - łatwo zauważyć, że stosowanie stylów jest nie tylko umiejętnością techniczną, ale i nieraz wręcz sztuką, w której objawia się talent plastyczny i smak autora witryny.

Jeśli nie znasz jeszcze problematyki stylów, rzuć najpierw okiem na treść rozdziału Budowa stylu, gdzie zobaczysz kilka elementarnych przykładów użycia stylów, które pokazują poglądowo, jakie efekty można dzięki nim uzyskać. A potem przejdź do systematycznego studiowania stylów.

Zbiorczą listę stylów znajdziesz na stronie Alfabetyczna lista stylów - to ułatwienie dla osób chcących szybko znaleźć konkretne polecenie.


 

CSS. Tworzenie nowoczesnych stron WWW.

CSS3. Tworzenie nowoczesnych stron WWW
(czerwiec 2012)

HTML5 i CSS3. Standardy przyszłości

HTML5 i CSS3
Standardy przyszłości

CSS3. Szybki start. Wydanie V

CSS3. Szybki start.
Wydanie V