Ukrywanie skryptów

sobota, 13 marzec 2010 21:46 Administrator
Drukuj

Jeśli dana przeglądarka nie obsługuje pewnego typu skryptów bądź też obsługa skryptów jest w niej wyłączona, zazwyczaj należy wyświetlić stosowną informację lub też wykonać alternatywny kod. Można wtedy użyć znacznika <noscript>. Przykładowa konstrukcja tego typu będzie miała postać:

<script type="text/javascript">

</script>

<noscript>

<h1 style="text-align: center">

Ta witryna wymaga obsługi skryptów.

</h1>

</noscript>

Istnieje również możliwość, że dana witryna będzie odczytywana przez przeglądarki nieobsługujące języka JavaScript i nierozpoznające znacznika <script> (choć obecnie jest to sytuacja mało prawdopodobna — nawet jeśli przeglądarka nie obsługuje skryptów, to z reguły rozpoznaje znacznik). Dawniej przyjmowano, że w celu uniknięcia wyświetlenia przez taką przeglądarkę kodu skryptu należy ująć go w komentarze SGML, czyli zastosować konstrukcję w postaci:

<script type="text/javascript">

<!-- Ukrycie przed przeglądarkami nieobsługującymi JavaScriptu

  tutaj treść skryptu

// Koniec kodu JavaScript -->

</script>

Obecnie ze względu na szeroko rozpowszechnioną obsługę skryptów ten sposób nie jest już polecany, niemniej wciąż można spotkać witryny stosujące tę metodę.