Prosty skrypt

sobota, 13 marzec 2010 21:47 Administrator
Drukuj

Skoro wiemy już, w jaki sposób umieszczać skrypty w dokumencie HTML, spróbujmy napisać bardzo prosty kod, którego zadaniem będzie wyświetlenie okienka dialogowego zawierającego dowolnie wybrany napis. Pełny kod takiego dokumentu z osadzonym skryptem został przedstawiony na listingu 1.3.

Listing 1.3. Skrypt wyświetlający okno dialogowe

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"

  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

<html lang="pl">

  <head>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

    <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

    <title>Moja strona WWW</title>

    <script type="text/javascript">

    <!-- Ukrycie przed przeglądarkami nieobsługującymi JavaScriptu

      alert("Mój pierwszy skrypt!");

    //Koniec kodu JavaScript -->

    </script>

  </head>

  <body>

    <p style="text-align: center">Moja strona WWW</p>

  </body>

</html>

Większa jego część to kod HTML zawierający strukturę strony, natomiast cała treść skryptu to:

alert("Mój pierwszy skrypt!");

Jest to tak zwana instrukcja, którą możemy traktować jako polecenie do wykonania przez przeglądarkę. Zwróćmy uwagę, że kończy się ona znakiem średnika. Ponieważ ta instrukcja każe wyświetlić w oknie dialogowym napis Mój pierwszy skrypt!, po wczytaniu tego skryptu do przeglądarki zobaczymy widok przedstawiony na rysunku 1.1.

Rysunek 1.1. Efekt działania kodu z listingu 1.3