Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Priorytety operatorów

Email Drukuj PDF

Oprócz znajomości samych operatorów niezbędna jest jeszcze wiedza o tym, jaki mają one priorytety, czyli jaka jest kolejność wykonywania reprezentowanych przez nie operacji. Wiemy np. z matematyki, że mnożenie jest silniejsze od dodawania, zatem najpierw mnożymy, potem dodajemy. W JavaScripcie jest podobnie, siła każdego operatora jest ściśle określona. Zostało to przedstawione w tabeli 2.14. Im wyższa pozycja w tabeli, tym wyższy priorytet operatora. Operatory znajdujące się na jednym poziomie (w jednym wierszu) mają ten sam priorytet.

Tabela 2.14. Priorytety operatorów

Lp.

Operatory

Symbole

1

indeks tablicy, wywołanie funkcji

[], ()

2

inkrementacja i dekrementacja, ustalenie znaku, negacja bitowa i logiczna, utworzenie obiektu, ustalenie typu zmiennej, usunięcie składowej

++, --, +, -, ~, !, new, typeof, delete

3

mnożenie, dzielenie, reszta z dzielenia

*, /, %

4

dodawanie, odejmowanie

+, -

5

przesunięcie bitowe, w lewo, w prawo, w prawo z wypełnieniem zerami

<<, >>, >>>

6

mniejsze, większe, mniejsze lub równe, większe lub równe, porównanie typów

<, >, <=, >=

7

równe, różne

==, !=

8

iloczyn bitowy

&

9

bitowa różnica symetryczna

^

10

suma bitowa

|

11

iloczyn logiczny

&&

12

suma logiczna

||

13

warunkowy

? :

14

operatory przypisania

=, +=, -=, *=, /=, %=, &=, ^=, |=, <<=, >>=, >>>=

15

rozdzielanie wyrażeń

,

 

JavaScript. Nieoficjalny podręcznik

JavaScript.
Nieoficjalny podręcznik

JavaScript. Pierwsze starcie

JavaScript.
Pierwsze starcie

JavaScript. Praktyczny kurs

JavaScript.
Praktyczny kurs

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3620
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22989538