Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Operatory przypisania

Email Drukuj PDF

Operatory przypisania są dwuargumentowe i powodują przypisanie wartości argumentu znajdującego się z prawej strony operatora argumentowi znajdującemu się z lewej strony. Taka najprostsza operacja już została pokazana, odbywa się ona przy wykorzystaniu operatora = (równa się). Zapis liczba = 10 oznacza, że zmiennej liczba zostanie przypisana wartość 10.

W języku JavaScript istnieje jednak również cały zestaw operatorów łączących operację przypisania z inną operacją — arytmetyczną, bitową lub łańcuchową. Przykładowo istnieje operator +=, który oznacza: przypisz argumentowi umieszczonemu z lewej strony wartość wynikającą z dodawania argumentu znajdującego się z lewej strony i argumentu znajdującego się z prawej strony operatora.

Choć brzmi to z początku nieco zawile, w rzeczywistości jest bardzo proste i znacznie upraszcza niektóre konstrukcje programistyczne. Po prostu przykładowy zapis:

liczba += 5

jest tłumaczony jako:

liczba = liczba + 5

i oznacza: przypisz zmiennej liczba wartość wynikającą z dodawania liczba + 5.

Schematycznie można przedstawić ich znaczenie następująco:

arg1 op= arg2

oznacza działanie

arg1 = arg1 op arg2

czyli a += b oznacza a = a + b, a *= b oznacza a = a * b, a %= b oznacza a = a % b itd. Występujące w języku JavaScript operatory przypisania są zebrane w tabeli 2.3.

Tabela 2.3. Operatory przypisania i ich znaczenie

Argument 1

Operator

Argument 2

Znaczenie

x

=

y

x = y

x

+=

y

x = x + y

x

-=

y

x = x – y

x

*=

y

x = x * y

x

/=

y

x = x / y

x

%=

y

x = x % y

x

<<=

y

x = x << y

x

>>=

y

x = x >> y

x

>>>=

y

x = x >>> y

x

&=

y

x = x & y

x

|=

y

x = x | y

x

^=

y

x = x ^ y

Operacje przypisania są przetwarzane od strony prawej do lewej (mówimy, że operatory przypisania mają prawe wiązanie), wynikiem operacji przypisania jest natomiast przypisana wartość. To oznacza, że można zastosować takie instrukcje jak następująca:

x = y = z = 15;

Oznacza ona przypisanie wszystkim widocznym zmiennym — x, y i z — jednej wartości — 15. Najpierw bowiem zostanie wykonana instrukcja z =15, a w jej miejsce wstawiona wartość 15. Wyrażenie uprości się zatem do postaci:

x = y = 15;

Następnie zostanie wykonana instrukcja y = 15, a w jej miejsce zostanie podstawiona wartość 15. Pozostanie zatem wyrażenie

x = 15;

które przypisze zmiennej x wartość 15.

 

JavaScript. Nieoficjalny podręcznik

JavaScript.
Nieoficjalny podręcznik

JavaScript. Pierwsze starcie

JavaScript.
Pierwsze starcie

JavaScript. Praktyczny kurs

JavaScript.
Praktyczny kurs

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3605
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22635040