Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Operatory porównywania (relacyjne)

Email Drukuj PDF

Operatory porównywania służą do porównywania argumentów. Wynikiem ich działania jest wartość logiczna true lub false, czyli prawda lub fałsz. Zatem wynikiem operacji argument1 == argument2 będzie true, jeżeli argumenty są sobie równe, oraz false, jeżeli argumenty są różne. Oznacza to, że wyrażenie 4 == 5 ma wartość false (ponieważ 4 nie jest równe 5), natomiast 2 == 2 ma wartość true (gdyż 2 jest równe 2). Podobnie 2 < 3 ma wartość true (bo 2 jest mniejsze od 3), ale 4 < 1 ma wartość false (4 jest większe, a nie mniejsze od 1). Operatory tego typu najczęściej wykorzystywane są w połączeniu z instrukcjami warunkowymi, które zostaną omówione w dalszej części kursu. Występujące w JavaScripcie operatory porównywania zostały zebrane w tabeli 2.4.

Tabela 2.4. Zestawienie operatorów relacyjnych

Operator

Opis

Przykład

==

Wynikiem jest true, jeśli argumenty są sobie równe. W przeciwnym przypadku wynikiem jest false.

a == b

!=

Wynikiem jest true, jeśli argumenty są różne. W przeciwnym przypadku wynikiem jest false.

a != b

===

Wynikiem jest true, jeśli oba argumenty są tego samego typu i są sobie równe. W przeciwnym przypadku wynikiem jest false.

a === b

!==

Wynikiem jest true, jeśli argumenty są różne bądź są różnych typów. W przeciwnym przypadku wynikiem jest false.

a !== b

Wynikiem jest true, jeśli argument lewostronny jest większy od prawostronnego. W przeciwnym przypadku wynikiem jest false.

a > b

Wynikiem jest true, jeśli argument lewostronny jest mniejszy od prawostronnego. W przeciwnym przypadku wynikiem jest false.

a < b

>=

Wynikiem jest true, jeśli argument lewostronny jest większy od prawostronnego lub mu równy. W przeciwnym przypadku wynikiem jest false.

a >= b

<=

Wynikiem jest true, jeśli argument lewostronny jest mniejszy od prawostronnego lub mu równy. W przeciwnym przypadku wynikiem jest false.

a <= b

 

JavaScript. Nieoficjalny podręcznik

JavaScript.
Nieoficjalny podręcznik

JavaScript. Pierwsze starcie

JavaScript.
Pierwsze starcie

JavaScript. Praktyczny kurs

JavaScript.
Praktyczny kurs

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3620
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22989550