Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Operator warunkowy

Email Drukuj PDF

Operator warunkowy pozwala na ustalenie wartości wyrażenia w zależności od prawdziwości danego warunku. Ma on postać:

warunek ? wartość1 : wartość2

która oznacza: jeśli warunek jest prawdziwy, podstaw za wartość całego wyrażenia wartość1, a w przeciwnym razie za wartość wyrażenia podstaw wartość2. Jaka zatem wartość zostanie wyświetlona za pomocą kodu przedstawionego na listingu 2.12?

Listing 2.12. Użycie operatora warunkowego

<script type="text/javascript">

var liczba = 100;

var wynik = (liczba < 0) ? -1 : 1;

document.write(wynik);

</script>

Innymi słowy, jaka będzie wartość zmiennej wynik?

Najważniejsza jest tu oczywiście linia wynik = (liczba < 0) ? -1 : 1;. Po lewej stronie operatora przypisania = znajduje się zmienna (wynik), natomiast po stronie prawej wyrażenie warunkowe, czyli linia ta oznacza: przypisz zmiennej wynik wartość wyrażenia warunkowego. Jaka jest ta wartość? Trzeba przeanalizować samo wyrażenie: (liczba < 0) ? -1 : 1. Oznacza ono, zgodnie z tym, co zostało napisane w poprzednim akapicie: jeżeli wartość zmiennej liczba jest mniejsza od zera, przypisz wyrażeniu wartość –1, w przeciwnym razie (zmienna liczba większa lub równa zero) przypisz wyrażeniu wartość 1. Ponieważ zmiennej liczba została wcześniej przypisana wartość 100, wartością całego wyrażenia będzie 1 i ta właśnie wartość zostanie przypisana zmiennej wynik.

W tym miejscu ponownie zajrzyjmy do tabeli zawierającej priorytety operatorów. Z informacji tam podanych wynika, że operator warunkowy ma mniejszy priorytet niż operatory relacyjne. W związku z tym nawias okrągły, wprowadzony do wyrażenia w celu zwiększenia czytelności zapisu, może zostać pominięty i może mieć ono również postać:

liczba < 0 ? -1 : 1;

 

JavaScript. Nieoficjalny podręcznik

JavaScript.
Nieoficjalny podręcznik

JavaScript. Pierwsze starcie

JavaScript.
Pierwsze starcie

JavaScript. Praktyczny kurs

JavaScript.
Praktyczny kurs

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3620
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22989801