Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Budowa funkcji

Email Drukuj PDF

Funkcje są to wydzielone bloki kodu przeznaczone do wykonywania konkretnych zadań. Tworzy się je przy użyciu słowa kluczowego function. Dzięki temu można wydzielić bloki funkcjonalne kodu (co zwiększa jego przejrzystość i ułatwia programowanie) oraz wielokrotnie wykonywać ten sam zestaw instrukcji bez konieczności każdorazowego umieszczania ich w kodzie skryptu. Taka konstrukcja ma schematyczną postać:

funtion nazwa_funkcji()

{

  //instrukcje wnętrza funkcji

}

Przy nazywaniu funkcji obowiązują podobne zasady jak przy zmiennych. Nazwa może się składać z liter, cyfr oraz znaków podkreślenia, nie może się jednak zaczynać od cyfry. Aby wykonać instrukcje znajdujące się wewnątrz funkcji (pomiędzy znakami nawiasu klamrowego), należy ją wywołać. Wywołanie polega na umieszczeniu w skrypcie nazwy funkcji wraz z występującym po niej nawiasem okrągłym. W praktyce tego typu konstrukcja będzie miała postać widoczną na listingu 2.24.

Listing 2.24. Budowa prostej funkcji

<script type="text/javascript">

function func()

{

  document.write("Instrukcja document.write z wnętrza funkcji");

}

 

func();

</script>

W skrypcie najpierw została zdefiniowana funkcja o nazwie func, a następnie została ona wywołana przez podanie jej nazwy zakończonej nawiasem okrągłym. Wewnątrz funkcji (stosuje się też termin „w ciele funkcji”) umieszczona jest instrukcja document.write. Ponieważ wywołanie funkcji jest równoznaczne z wykonaniem znajdujących się w niej instrukcji, w przeglądarce zobaczymy zdefiniowany napis.

 

JavaScript. Nieoficjalny podręcznik

JavaScript.
Nieoficjalny podręcznik

JavaScript. Pierwsze starcie

JavaScript.
Pierwsze starcie

JavaScript. Praktyczny kurs

JavaScript.
Praktyczny kurs

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3620
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22989586