Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Argumenty funkcji

Email Drukuj PDF

Funkcjom można przekazywać argumenty, czyli wartości (dane), które mogą wpływać na ich działanie lub też być przez nie przetwarzane. Listę argumentów należy umieścić w nawiasie okrągłym za nazwą funkcji i oddzielić je od siebie znakami przecinka, a zatem zastosować konstrukcję o schematycznej postaci:

funtion nazwa_funkcji(argument1, argument2, ... , argumentN)

{

  //instrukcje wnętrza funkcji

}

Napiszmy funkcję, której zadaniem będzie wyświetlenie wartości przekazanego jej argumentu, i wywołajmy ją w kodzie skryptu. Jak to zrobić, przedstawiono na listingu 2.25.

Listing 2.25. Funkcja przyjmująca argument

<script type="text/javascript">

function wyswietl(arg1)

{

  document.write(arg1);

}

 

wyswietl("Przykładowy ciąg znaków.");

document.write("<br />");

 

wyswietl(256);

document.write("<br />");

 

wyswietl(3.14);

</script>

Jest to funkcja o nazwie wyswietl, która przyjmuje jeden argument — arg1. Wewnątrz funkcji można odczytać wartość tego argumentu przez odwołanie się do jego nazwy. Tym samym instrukcja document.write(arg1) powoduje wyświetlenie tej wartości na ekranie. Warto wspomnieć, że w ten sposób można przekazać argument dowolnego typu, typ nie jest bowiem z góry określony. W dalszym kodzie skryptu funkcja wyswietl została wywołana trzykrotnie, za każdym razem z innym argumentem. W pierwszym przypadku był to ciąg znaków, w drugim — liczba całkowita, a w trzecim — liczba rzeczywista. Wszystkie one, po uruchomieniu skryptu, pojawią się w oknie przeglądarki.

Funkcja może również przyjmować wiele argumentów i wykonywać na nich operacje. Na przykład skrypt widoczny na listingu 2.26 zawiera funkcję o nazwie dodaj, która przyjmuje dwa argumenty: wart1 i wart2, a jej zadaniem jest wyświetlenie wyniku ich dodawania.

Listing 2.26. Funkcja wykonująca dodawanie argumentów

<script type="text/javascript">

function dodaj(wart1, wart2)

{

  document.write("Wynikiem dodawania wart1 + wart2 jest ");

  document.write(wart1 + wart2);

  document.write(".");

}

dodaj (11, 12);

</script>

Funkcja dodaj przyjmuje dwa argumenty o nazwach wart1 i wart2. W jej wnętrzu znajdują się instrukcje wyświetlające komunikat informujący, jaka jest suma wartości argumentów. Suma jest obliczana za pomocą zwykłego operatora dodawania. Operacja wart1 + wart2 jest wykonywana bezpośrednio w instrukcji document.write. Można by też w takim przypadku użyć zmiennej pomocniczej przechowującej wartość dodawania. Zwiększyłoby to czytelność kodu, choć w tak prostym przykładzie nie wydaje się to konieczne. Zmiennej pomocniczej można by użyć w następujący sposób:

var suma = wart1 + wart2;

document.write(suma);

Ponieważ w dalszej części kodu funkcja dodaj została wywołana z argumentami 11 i 22:

dodaj(11, 22);

po uruchomieniu skryptu na ekranie pojawi się komunikat zawierający wynik dodawania 11 + 22, czyli 33.

 

JavaScript. Nieoficjalny podręcznik

JavaScript.
Nieoficjalny podręcznik

JavaScript. Pierwsze starcie

JavaScript.
Pierwsze starcie

JavaScript. Praktyczny kurs

JavaScript.
Praktyczny kurs

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3620
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22989776