Grafika

Odstępy między wierszami

niedziela, 10 styczeń 2010 18:22 Administrator
Drukuj

Tematy: odstępy między wyrazami | odstępy między literami | odstępy między wierszami | dekoracja tekstu | transformacja tekstu | białe znaki | wyrównanie tekstu | wcięcie tekstu | kierunek wyświetlania tekstu

Dane w pigułce
Zastosowanie określa odległość między liniami bazowymi wierszy tekstu
Dziedziczenie tak
Wartości normal, wielokrotność wysokości czcionki, procent wysokości czcionki
Wartość domyślna normal
Przykład line-height: 200%
Uwagi
Odpowiednik w HTML brak

Aby zdefiniować odstęp między wierszami, należy wpisać w definicji stylu line-height : wartość

Style pozwalają regulować odstępy między liniami bazowymi elementów, np wierszy akapitu. Możemy podać wielkość absolutną, np. w centymetrach, albo względną, w procentach. 200% oznacza podwojenie odstępu, 50% - zmniejszenie o połowę.

<p style="line-height: 1cm; ">To jest akapit, w którym wiersze są odsunięte od siebie o 1 cm...</p>

To jest akapit, w którym wiersze są odsunięte od siebie o 1 cm. To jest akapit, w którym wiersze są odsunięte od siebie o 1 cm. To jest akapit, w którym wiersze są odsunięte od siebie o 1 cm. To jest akapit, w którym wiersze są odsunięte od siebie o 1 cm. To jest akapit, w którym wiersze są odsunięte od siebie o 1 cm. To jest akapit, w którym wiersze są odsunięte od siebie o 1 cm. To jest akapit, w którym wiersze są odsunięte od siebie o 1 cm. To jest akapit, w którym wiersze są odsunięte od siebie o 1 cm.

<p style="line-height: 80%; ">To jest akapit, w którym odstęp między wierszami wynosi 80 proc. normalnego</p>

To jest akapit, w którym wiersze są odsunięte od siebie o 80%. To jest akapit, w którym wiersze są odsunięte od siebie o 80%. To jest akapit, w którym wiersze są odsunięte od siebie o 80%. To jest akapit, w którym wiersze są odsunięte od siebie o 80%. To jest akapit, w którym wiersze są odsunięte od siebie o 80%. To jest akapit, w którym wiersze są odsunięte od siebie o 80%. To jest akapit, w którym wiersze są odsunięte od siebie o 80%. To jest akapit, w którym wiersze są odsunięte od siebie o 80%.

Polecenie line-height stosuje się najczęściej w odniesieniu do tekstu, ale można je stosować do innych elementów, gdyż zmienia ono odległość między liniami bazowymi elementów.

Interpretacja: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome