Grafika

NAV

sobota, 22 grudzień 2012 00:07 pwimmer
Drukuj

NAV - nawigacja

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
5
x x x x

Polecenie definiuje pojemnik zawierający system nawigacyjny dokumentu. 

Znacznik NAV należy do grupy nowych semantycznych poleceń języka HTML, które zastępują w pewnych rolach uniwersalny znacznik DIV, zwłaszcza w połączeniu z ID <div id="nav">.

Przykład:

<nav>
<a href="http://helion.pl">Helion</a> |
<a href="http://ebookpoint.pl">Ebookpoint</a> | 
<a href="http://Onepress.pl">Onepress</a> | 
<a href="http://sensus.pl">Sensus</a> | 
<a href="http://septem.pl">Septem</a> | 
<a href="http://dlabrystrzakow.pl">Dla Bystrzaków</a>
</nav>

Atrybuty obszaru:

Znacznik zamykający: wymagany

Sposób wyświetlania: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o elementach blokowych: Elementy blokowe

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…