Grafika

CENTER

środa, 16 grudzień 2009 17:16 Administrator
Drukuj

CENTER - środkowanie

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera Chrome
3.2 - 4.x - Transitional i Frameset DTD; niewspierany w HTML 5 1.0 - Transitional i Frameset, 1.1 - zaniechane 1.0 1.0 2.1 2

Polecenie ustawia objęty nim element lub grupę elementów na środku strony (poziomo). Polecenie jest uznane za schyłkowe i zaleca się zastępowanie go stylami.

Przykład:

<center>To jest zdanie na środku</center>

To jest zdanie na środku

Atrybuty czcionki kodu:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów:

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o elementach blokowych: Elementy blokowe

Porównawcza tabela znaczników - Więcej…