Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
CSS3 - selektory pseudoklas

CSS3 - pseudoklasa :disabled

Email Drukuj PDF

Tematy: :first-of-type | :last-of-type | :only-of-type | :only-child | :nth-child | :nth-last-child | :nth-of-type | :nth-last-of-type | :last-child | :root | :empty | :target | :enabled | :disabled | :checked | :not

Pseudoklasa :disabled pozwala zdefiniować formatowanie dla elementów formularza typu tekstowego, które są nieaktywne.

input[type="text"]:disabled {background:lightgray; }

Dla porównania, pseudoklasa :enabled pozwala zdefiniować formatowanie dla elementów formularza typu tekstowego, które są aktywne.

input[type="text"]:enabled {background:khaki; color:blue;}

W polach Imię i Nazwisko możesz wpisywać tekst i będzie on wyświetlany w niebieskim kolorze.


Imię:

Nazwisko:

Przynależność partyjna:

Interpretacja: Internet Explorer 9, Firefox, Opera, Chrome.

 

CSS. Tworzenie nowoczesnych stron WWW.

CSS3. Tworzenie nowoczesnych stron WWW
(czerwiec 2012)

HTML5 i CSS3. Standardy przyszłości

HTML5 i CSS3
Standardy przyszłości

CSS3. Szybki start. Wydanie V

CSS3. Szybki start.
Wydanie V