Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
CSS3 - selektory pseudoklas

CSS3 - pseudoklasa :empty

Email Drukuj PDF

Tematy: :first-of-type | :last-of-type | :only-of-type | :only-child | :nth-child | :nth-last-child | :nth-of-type | :nth-last-of-type | :last-child | :root | :empty | :target | :enabled | :disabled | :checked | :not

Pseudoklasa :empty służy do selekcjonowania elementów, które są puste. Przykładem może być pusta komórka tabeli td lub pusty akapit p. Pusty element nie zawiera także spacji.

Kod o postaci:

td:empty {background-color:lightgray; }

spowoduje, że wszystkie puste komórki będą miały jasnoszare tło.

12 13
21 22 23
31 32
42 43
51 52
61 63

Kod o postaci:

p:empty {width:100px; heigth:20px; background-color:khaki;}

spowoduje, że pusty akapit zostanie wyświetlony jako pojemnik z tłem w kolorze khaki.

 

Interpretacja: Internet Explorer 9, Firefox, Opera, Chrome.

 

CSS. Tworzenie nowoczesnych stron WWW.

CSS3. Tworzenie nowoczesnych stron WWW
(czerwiec 2012)

HTML5 i CSS3. Standardy przyszłości

HTML5 i CSS3
Standardy przyszłości

CSS3. Szybki start. Wydanie V

CSS3. Szybki start.
Wydanie V