Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
CSS3 - selektory pseudoklas

CSS3 - pseudoklasa :last-child

Email Drukuj PDF

Tematy: :first-of-type | :last-of-type | :only-of-type | :only-child | :nth-child | :nth-last-child | :nth-of-type | :nth-last-of-type | :last-child | :root | :empty | :target | :enabled | :disabled | :checked | :not

Pseudoklasa :last-child wybiera ostatni selektor w danym pojemniku (porównaj z :last-of-type wybierającą ostatni selektor danego typu).

Kod o postaci:

li:last-child {color:chocolate; font-weight:bold;}

powoduje wyświetlenie ostatniego selektora w kolorze czekoladowym, z pogrubieniem.

Dla porównania jeszcze wprowadzona w specyfikacji CSS 2.1 pseudoklasa first-child, w kolorze niebieskim:

li:first-child {color:blue; font-weight:bold;}
  1. jeden
  2. dwa
  3. trzy
  4. cztery
  5. pięć
Interpretacja: Internet Explorer 9, Firefox, Opera, Chrome.

 

CSS. Tworzenie nowoczesnych stron WWW.

CSS3. Tworzenie nowoczesnych stron WWW
(czerwiec 2012)

HTML5 i CSS3. Standardy przyszłości

HTML5 i CSS3
Standardy przyszłości

CSS3. Szybki start. Wydanie V

CSS3. Szybki start.
Wydanie V