Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
CSS3 - selektory pseudoklas

CSS3 - pseudoklasa :nth-last-of-type

Email Drukuj PDF

Tematy: :first-of-type | :last-of-type | :only-of-type | :only-child | :nth-child | :nth-last-child | :nth-of-type | :nth-last-of-type | :last-child | :root | :empty | :target | :enabled | :disabled | :checked | :not

Pseudoklasa :nth-last-of-type pozwala wyróżniać n-ty element danego typu od końca.

Kod o postaci:

li:nth-last-of-type(2) {color:chocolate; font-weight:bold;}

spowoduje wyświetlenie drugiego elementu danego typu od końca z użyciem zdefiniowanego formatowania.

 1. Pierwszy punkt.
 2. Drugi punkt.
 3. Trzeci punkt.
 4. Czwarty punkt
 5. Piąty punkt
 6. Szósty punkt

Jeśli zamiast liczby w nawiasie użyjemy wartości odd, np.

li:nth-last-of-type(odd) {color:green;}

oznaczone zostaną elementy nieparzyste od końca.

 1. Pierwszy punkt.
 2. Drugi punkt.
 3. Trzeci punkt.
 4. Czwarty punkt
 5. Piąty punkt
 6. Szósty punkt

Jeśli zamiast liczby w nawiasie użyjemy wartości even, np.

li:nth-last-of-type(even) {color:red;}

oznaczone zostaną elementy parzyste od końca.

 1. Pierwszy punkt.
 2. Drugi punkt.
 3. Trzeci punkt.
 4. Czwarty punkt
 5. Piąty punkt
 6. Szósty punkt

Możemy także użyć formuły, np: (3n-1)

li:nth-last-of-type(3n-1) {color:violet; font-weight:bold;}
 1. Pierwszy punkt.
 2. Drugi punkt.
 3. Trzeci punkt.
 4. Czwarty punkt
 5. Piąty punkt
 6. Szósty punkt
 7. Siódmy punkt
 8. Ósmy punkt

Interpretacja: Internet Explorer 9, Firefox, Opera, Chrome.

 

CSS. Tworzenie nowoczesnych stron WWW.

CSS3. Tworzenie nowoczesnych stron WWW
(czerwiec 2012)

HTML5 i CSS3. Standardy przyszłości

HTML5 i CSS3
Standardy przyszłości

CSS3. Szybki start. Wydanie V

CSS3. Szybki start.
Wydanie V