Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
CSS3 - selektory pseudoklas

CSS3 - pseudoklasa :nth-last-child

Email Drukuj PDF

Tematy: :first-of-type | :last-of-type | :only-of-type | :only-child | :nth-child | :nth-last-child | :nth-of-type | :nth-last-of-type | :last-child | :root | :empty | :target | :enabled | :disabled | :checked | :not

Pseudoklasa :nth-last-child, podobnie jak :nth-last-of-type, wybiera elementy licząc od końca - z tą jednak różnicą, że nie ogranicza się do jednego typu, lecz uwzględnia wszystkie dzieci danego rodzica.

Definicja o postaci:

li:nth-last-child(3) {color:blue; }

spowoduje wybranie trzeciego od końca elementu na liście.

  • jeden
  • dwa
  • trzy
  • cztery
  • pięć
  • sześć

Możliwe wartości to liczby, odd (nieparzyste), even (parzyste) i formuły, np. 3n+1.

Interpretacja: Internet Explorer 9, Firefox, Opera, Chrome.

 

CSS. Tworzenie nowoczesnych stron WWW.

CSS3. Tworzenie nowoczesnych stron WWW
(czerwiec 2012)

HTML5 i CSS3. Standardy przyszłości

HTML5 i CSS3
Standardy przyszłości

CSS3. Szybki start. Wydanie V

CSS3. Szybki start.
Wydanie V