Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
CSS3 - selektory pseudoklas

CSS3 - pseudoklasa :only-child

Email Drukuj PDF

Tematy: :first-of-type | :last-of-type | :only-of-type | :only-child | :nth-child | :nth-last-child | :nth-of-type | :nth-last-of-type | :last-child | :root | :empty | :target | :enabled | :disabled | :checked | :not

Pseudoklasa :only-child zawęża selekcję w stosunku do pseudoklasy :only-ot-type, gdyż dotyczy elementów, które w ogóle są jedynymi dziećmi swoich rodziców, bez względu na typ. Dwa elementy różnego typu w obrębie tego samego rodzica nie zostaną więc wyróżnione.

p:only-child {background-color:beige;}

Blok z jednym akapitem.

To jest jedyny akapit.

Blok z dwoma akapitami.

To jest pierwszy akapit.

To jest drugi akapit.

Blok z jednym akapitem i jednym zakresem SPAN.

To jest pierwszy akapit.

To jest pierwszy zakres.

Interpretacja: Internet Explorer 9, Firefox, Opera, Chrome.

 

 

CSS. Tworzenie nowoczesnych stron WWW.

CSS3. Tworzenie nowoczesnych stron WWW
(czerwiec 2012)

HTML5 i CSS3. Standardy przyszłości

HTML5 i CSS3
Standardy przyszłości

CSS3. Szybki start. Wydanie V

CSS3. Szybki start.
Wydanie V