CSS3 - selektory pseudoklas

CSS3 - pseudoklasa :first-of-type

sobota, 05 luty 2011 23:35 pwimmer
Drukuj

 

Tematy: :first-of-type | :last-of-type | :only-of-type | :only-child | :nth-child | :nth-last-child | :nth-of-type | :nth-last-of-type | :last-child | :root | :empty | :target | :enabled | :disabled | :checked | :not

Pseudoklasa :first-of-type służy do wyróżnienia pierwszego elementu danego typu.

Poniższy kod spowoduje, że pierwszy akapit zostanie wyróżniony kursywą.

p:first-of-type {font-style:italic; }

Poniższy kod spowoduje, że pierwszy akapit w obrębie bloku DIV zostanie wyróżniony kursywą i zielonym kolorem.

div>p:first-of-type {font-style:italic; color:green; }

To jest pierwszy akapit pierwszego bloku.

To jest drugi akapit pierwszego bloku.

To jest trzeci akapit pierwszego bloku.

To jest pierwszy akapit drugiego bloku.

To jest drugi akapit drugiego bloku.

To jest trzeci akapit drugiego bloku.

Poniższy kod spowoduje, że pierwsza pozycja listy zostanie wyróżniona czerwonym kolorem.

li:first-of-type {color:red; }

Interpretacja: Internet Explorer 9, Firefox, Opera, Chrome.