Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
CSS3 - selektory pseudoklas

CSS3 - pseudoklasa :first-of-type

Email Drukuj PDF

 

Tematy: :first-of-type | :last-of-type | :only-of-type | :only-child | :nth-child | :nth-last-child | :nth-of-type | :nth-last-of-type | :last-child | :root | :empty | :target | :enabled | :disabled | :checked | :not

Pseudoklasa :first-of-type służy do wyróżnienia pierwszego elementu danego typu.

Poniższy kod spowoduje, że pierwszy akapit zostanie wyróżniony kursywą.

p:first-of-type {font-style:italic; }

Poniższy kod spowoduje, że pierwszy akapit w obrębie bloku DIV zostanie wyróżniony kursywą i zielonym kolorem.

div>p:first-of-type {font-style:italic; color:green; }

To jest pierwszy akapit pierwszego bloku.

To jest drugi akapit pierwszego bloku.

To jest trzeci akapit pierwszego bloku.

To jest pierwszy akapit drugiego bloku.

To jest drugi akapit drugiego bloku.

To jest trzeci akapit drugiego bloku.

Poniższy kod spowoduje, że pierwsza pozycja listy zostanie wyróżniona czerwonym kolorem.

li:first-of-type {color:red; }
  • Pierwszy punkt listy.
  • Drugi punkt listy.
  • Trzeci punkt listy.

Interpretacja: Internet Explorer 9, Firefox, Opera, Chrome.

 

CSS. Tworzenie nowoczesnych stron WWW.

CSS3. Tworzenie nowoczesnych stron WWW
(czerwiec 2012)

HTML5 i CSS3. Standardy przyszłości

HTML5 i CSS3
Standardy przyszłości

CSS3. Szybki start. Wydanie V

CSS3. Szybki start.
Wydanie V