CSS3 - selektory elementów

CSS3 - selektor ogólnego rodzeństwa

wtorek, 08 luty 2011 08:14 pwimmer
Drukuj

Tematy: Selektor ogólnego rodzeństwa

Selektory elementów, w tym kombinacje selektorów, zostały omówione dla specyfikacji CSS 2.x.

Selektor ogólnego rodzeństwa służy do wyróżniania elementów poprzedzonych innym elementem w danym pojemniku, np. akapitów poprzedzonych nagłówkiem stopnia pierwszego. Drugi element w definicji nie muszą przy tym występować zaraz po pierwszym, jak w przypadku zwykłego selektora rodzeństwa (braci).

h1 ~ p {color:green; font-weight:bold;}

Zwróć uwagę, że w drugim przykładzie teksty objęte znacznikiem SPAN nie zostały wyróżnione.

Nagłówek pierwszy

Pierwszy akapit.

Drugi akapit.

Trzeci akapit.

Nagłówek drugi

Tekst objęty znacznikiem span.

Pierwszy akapit.

Tekst objęty znacznikiem span.

Drugi akapit.

Trzeci akapit.


Interpretacja: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari.