Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
CSS3 - selektory elementów

CSS3 - selektor ogólnego rodzeństwa

Email Drukuj PDF

Tematy: Selektor ogólnego rodzeństwa

Selektory elementów, w tym kombinacje selektorów, zostały omówione dla specyfikacji CSS 2.x.

Selektor ogólnego rodzeństwa służy do wyróżniania elementów poprzedzonych innym elementem w danym pojemniku, np. akapitów poprzedzonych nagłówkiem stopnia pierwszego. Drugi element w definicji nie muszą przy tym występować zaraz po pierwszym, jak w przypadku zwykłego selektora rodzeństwa (braci).

h1 ~ p {color:green; font-weight:bold;}

Zwróć uwagę, że w drugim przykładzie teksty objęte znacznikiem SPAN nie zostały wyróżnione.

Nagłówek pierwszy

Pierwszy akapit.

Drugi akapit.

Trzeci akapit.

Nagłówek drugi

Tekst objęty znacznikiem span.

Pierwszy akapit.

Tekst objęty znacznikiem span.

Drugi akapit.

Trzeci akapit.


Interpretacja: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari.

 

CSS. Tworzenie nowoczesnych stron WWW.

CSS3. Tworzenie nowoczesnych stron WWW
(czerwiec 2012)

HTML5 i CSS3. Standardy przyszłości

HTML5 i CSS3
Standardy przyszłości

CSS3. Szybki start. Wydanie V

CSS3. Szybki start.
Wydanie V