Kurs języka HTML i CSS

Poradnik webmastera

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Kurs języka HTML i CSS

Atrybuty zdarzeń

Email Drukuj PDF

Zdarzenia w okienkach

Zachodzą jedynie w BODY i ramkach

Atrybut Wartość Opis
onafterprint (HTML 5) script Skrypt uruchamiany po wydrukowaniu dokumentu.
onbeforeprint (HTML 5) script Skrypt uruchamiany przed wydrukowaniem dokumentu.
onbeforeunload (HTML 5) script Skrypt uruchamiany przed zamknięciem dokumentu.
onerror (HTML 5) script Skrypt uruchamiany w razie wystąpienia błędu.
onhaschange (HTML 5) script Skrypt uruchamiany, gdy dokument uległ zmianie.
onload script Skrypt uruchamiany przy załadowaniu dokumentu.
onmessage (HTML 5) script Skrypt uruchamiany, gdy pojawia się komunikat.
onoffline (HTML 5) script Skrypt uruchamiany, gdy dokument staje się dostępny offline.
ononline (HTML 5) script Skrypt uruchamiany, gdy dokument powraca online.
onpagehide (HTML 5) script Skrypt uruchamiany, gdy okno zostaje ukryte.
onpageshow (HTML 5) script Skrypt uruchamiany, gdy okno staje się ponownie widoczne.
onpopstate (HTML 5) script Skrypt uruchamiany, gdy zmienia się historia okna.
onredo (HTML 5) script Skrypt uruchamiany, gdy dokument wykonuje przywrócenie operacji.
onresize (HTML 5) script Skrypt uruchamiany, gdy zmieniają się wymiary okna.
onstorage (HTML 5) script Skrypt uruchamiany, gdy wykonywana jest aktualizacja Web Storage.
onundo (HTML 5) script Skrypt uruchamiany, gdy dokument wykonuje cofnięcie operacji.
onunload script Skrypt uruchamiany przy zamknięciu dokumentu

Zdarzenia w formularzach

Zachodzą jedynie w formularzach.

Atrybut Wartość Opis
onblur script Skrypt uruchamiany, gdy element traci fokus.
onchange script Skrypt uruchamiany, gdy zmienia się element.
oncontextmenu (HTML 5) script Skrypt uruchamiany, gdy pokazuje się menu kontekstowe.
onfocus script Skrypt uruchamiany, gdy element uzyskuje fokus.
onformchange (HTML 5) script Skrypt uruchamiany, gdy formularz się zmienia.
onforminput (HTML 5) script Skrypt uruchamiany, gdy użytkownik wprowadzi zawartość formularza.
oninput (HTML 5) script Skrypt uruchamiany, gdy użytkownik wprowadzi treść elementu.
oninvalid (HTML 5) script Skrypt uruchamiany, gdy element jest nieważny.
onreset (niewspierany w HTML 5) script Skrypt uruchamiany, gdy formularz jest resetowany (zerowany).
onselect script Skrypt uruchamiany, gdy element jest wybierany.
onsubmit script Skrypt uruchamiany, gdy formularz jest wysyłany.

Zdarzenia klawiatury

Nie dotyczy elementów base, bdo, br, frame, frameset, head, html, iframe, meta, param, script, style i title.

Atrybut Wartość Opis
onkeydown script Działanie, gdy naciśnięty jest klawisz.
onkeypress script Działanie, gdy klawisz jest naciśnięty i zwolniony.
onkeyup script Działanie, gdy klawisz jest zwolniony.

Zdarzenia myszki

Nie dotyczy elementów base, bdo, br, frame, frameset, head, html, iframe, meta, param, script, style i title.

Atrybut Wartość Opis
onclick script Działanie, gdy następuje kliknięcie myszką.
ondblclick script Działanie, gdy następuje podwójne kliknięcie myszką.
onmousedown script Działanie, gdy następuje przyciśnięcie klawisza myszki.
onmousemove script Działanie, gdy następuje poruszenie kursora myszki.
onmouseover script Działanie, gdy kursor myszki jest przenoszony nad element.
onmouseout script Działanie, gdy kursor myszki jest odsuwany znad elementu.
onmouseup script Działanie, gdy następuje puszczenie naciśniętego klawisza myszki.

Zdarzenia mediów

Atrybut Wartość Opis
run
 

Nowości Helionu

Statystyki

Użytkowników : 3601
Artykułów : 513
Zakładki : 28
Odsłon : 22535849